Avviste erstatning til beitebrukerne i Rendalen etter ulveangrep

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er oppgitt over at Miljø-og klimadepartementet avviser at beitebrukerne i rendalen skal få mulighet til å søke om lik  erstatning som beitebrukerne på Hadeland fikk i 2017.

Klima-og miljødepartementet avviser Bondelagets krav om at beitebrukerne som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 får søke om erstatning på likt grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland fikk i 2017.

- Vi hadde håpet på et annet svar og er oppgitt over avslaget på vegne av beitebrukerne, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag krevde i et brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) før jul i fjor at også beitebrukere som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen i 2016 skal få anledning til å søke om erstatning på tilsvarende grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland.

Beitebrukerne behandles ulikt

Department begrunner avslaget med at erstatningsordningene som Oslo, Akershus og Oppland fikk var på grunn av «en særskilt ordning for denne spesielle situasjonen med særlig store tap.»

-Det er urimelig at beitebrukere som opplever det samme skal behandles ulikt. Departementet understreker i avslaget at kompensasjon som ble gitt på Hadeland var ekstraordinært tiltak. Det er til lite hjelp når lovverket ikke er i samsvar med dagens reelle rovdyrsituasjon. Derfor trenger vi å få på plass et nytt lovverk, understreker Bartnes.

Departementet skriver videre at ved senere tilfeller vil den den ordinære søknadsordningen for forebyggende tiltak gjelde, og at beitebruker og beitelag på forhånd må søke om tilskudd til tiltak eller gjør avtale med fylkesmannen. Dette gjelder selv om det er snakk om akuttiltak.

-Tap av dyr på beite til ulv i beiteprioriterte områder skjer dessverre oftere og oftere. Ulvebestanden er kraftig vekst, noe som gjør at vi får flere ulv inn i de prioriterte beiteområdene og som gir ekstreme utslag i enkeltområder. Et oppdatert lovverk vil føre til mer forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, mener Bartnes.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere