Avviste erstatning til beitebrukerne i Rendalen etter ulveangrep

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er oppgitt over at Miljø-og klimadepartementet avviser at beitebrukerne i rendalen skal få mulighet til å søke om lik  erstatning som beitebrukerne på Hadeland fikk i 2017.

Klima-og miljødepartementet avviser Bondelagets krav om at beitebrukerne som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 får søke om erstatning på likt grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland fikk i 2017.

- Vi hadde håpet på et annet svar og er oppgitt over avslaget på vegne av beitebrukerne, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag krevde i et brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) før jul i fjor at også beitebrukere som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen i 2016 skal få anledning til å søke om erstatning på tilsvarende grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland.

Beitebrukerne behandles ulikt

Department begrunner avslaget med at erstatningsordningene som Oslo, Akershus og Oppland fikk var på grunn av «en særskilt ordning for denne spesielle situasjonen med særlig store tap.»

-Det er urimelig at beitebrukere som opplever det samme skal behandles ulikt. Departementet understreker i avslaget at kompensasjon som ble gitt på Hadeland var ekstraordinært tiltak. Det er til lite hjelp når lovverket ikke er i samsvar med dagens reelle rovdyrsituasjon. Derfor trenger vi å få på plass et nytt lovverk, understreker Bartnes.

Departementet skriver videre at ved senere tilfeller vil den den ordinære søknadsordningen for forebyggende tiltak gjelde, og at beitebruker og beitelag på forhånd må søke om tilskudd til tiltak eller gjør avtale med fylkesmannen. Dette gjelder selv om det er snakk om akuttiltak.

-Tap av dyr på beite til ulv i beiteprioriterte områder skjer dessverre oftere og oftere. Ulvebestanden er kraftig vekst, noe som gjør at vi får flere ulv inn i de prioriterte beiteområdene og som gir ekstreme utslag i enkeltområder. Et oppdatert lovverk vil føre til mer forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, mener Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere