Avviste erstatning til beitebrukerne i Rendalen etter ulveangrep

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er oppgitt over at Miljø-og klimadepartementet avviser at beitebrukerne i rendalen skal få mulighet til å søke om lik  erstatning som beitebrukerne på Hadeland fikk i 2017.

Klima-og miljødepartementet avviser Bondelagets krav om at beitebrukerne som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 får søke om erstatning på likt grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland fikk i 2017.

- Vi hadde håpet på et annet svar og er oppgitt over avslaget på vegne av beitebrukerne, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag krevde i et brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) før jul i fjor at også beitebrukere som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen i 2016 skal få anledning til å søke om erstatning på tilsvarende grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland.

Beitebrukerne behandles ulikt

Department begrunner avslaget med at erstatningsordningene som Oslo, Akershus og Oppland fikk var på grunn av «en særskilt ordning for denne spesielle situasjonen med særlig store tap.»

-Det er urimelig at beitebrukere som opplever det samme skal behandles ulikt. Departementet understreker i avslaget at kompensasjon som ble gitt på Hadeland var ekstraordinært tiltak. Det er til lite hjelp når lovverket ikke er i samsvar med dagens reelle rovdyrsituasjon. Derfor trenger vi å få på plass et nytt lovverk, understreker Bartnes.

Departementet skriver videre at ved senere tilfeller vil den den ordinære søknadsordningen for forebyggende tiltak gjelde, og at beitebruker og beitelag på forhånd må søke om tilskudd til tiltak eller gjør avtale med fylkesmannen. Dette gjelder selv om det er snakk om akuttiltak.

-Tap av dyr på beite til ulv i beiteprioriterte områder skjer dessverre oftere og oftere. Ulvebestanden er kraftig vekst, noe som gjør at vi får flere ulv inn i de prioriterte beiteområdene og som gir ekstreme utslag i enkeltområder. Et oppdatert lovverk vil føre til mer forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, mener Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere