- Vi har gjort stor framgang, men ikke nok. Hadde medlemmene vært mer fleksible kunne vi oppnådd mer, sa generaldirektøren Roberto Azevedo på slutten av møtet i Buenos Aires.


Siste døgnet ble det gjort forsøk på å bli enige om arbeidsprogram på landbruksområdet, men forslagene oppnådde ikke enighet. Det eneste som sto igjen til slutt var forhandlingsleders oppsummering om at medlemmene ville fortsette forhandlinger på markedsadgang, internstøtte og eksportkonkurranse (selv om eksportstøtte vedtatt fjernet, bruker USA og andre land fremdeles eksportkreditter og andre former for å støtte eksport). 


Bondelaget er lettet

- Jeg er lettet over at det ikke ble enighet om konkrete kutt i internstøtte her i Buenos Aires. Det hadde vært svært alvorlig for norske bønder, om dette hadde vært resultatet. Vi trenger alle verktøyene i verktøykassa, også støtte som er knyttet opp til produksjonen, sier 1.nestleder Bjørn Gimming, som fulgte forhandlingene i Buenos Aires helt til slutt.


Det var særlig internstøtte som var vektlagt før ministermøtet i år. Flere forslag som kunne fått store negative effekter på norske bønder ble lagt fram siste halvåret. Ingen av disse nådde fram. 


Diskusjonene om landbruk og de andre forhandlingsområdene vil etter hvert holde fram på vanlig måte i WTOs hovedstad Geneve. Men det blir sannsynligvis rolig i de nærmeste månedene. Neste milepæl vil bli ministermøtet om to år.


- Det er et liv etter Buenos Aires. Men det er opp til oss å gi mening og verdi til dette livet, avsluttet forhandlingsleder Susana Malcorra.

 

For mer informasjon (NB! Tidsforskjell. Buenos Aires ligger 4 timer bak Norge):

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag: +47 412 75 230
Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag: +47 905 18 379