Åtvara mot AS-landbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Leiaren i Norges Bondelag møtte finanskomiteen på Stortinget i dag.

- Eg ber finanskomiteen tenkje over kva kreftar som har utfordra jordbruket i Danmark og Sverige.  Familielandbruket i desse to landa er delvis pressa ut etter at dei kapitalsterke kreftene dei siste 20 åra har fått større tilgang til å eige og drive jordbruk i desse landa, sa leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes då han deltok på høyring i finanskomiteen i Stortinget torsdag.  

Bartnes viste til at regjeringas framlegg i statsbudsjettet om å  opne for å gje jordbruksfrådag til aksjeselskap er eitt av mange framlegg frå regjeringa som legg opp til meir AS-landbruk. Regjeringa har tidlegare utvida moglegheitene for aksjeselskap til å motta produksjonstilskot, dei har foreslått konsesjonsfritt kjøp av jord som har blitt leig i minst 5 år, og no gjer dei altså framlegg om å innføre jordbruksfrådrag og fjerne bukravet for aksjeselskap.

- Vi er svært kritiske til framlegget.I sum legg dette til rette for kapitalsterke interesser på bekostning av bonden og matproduksjonen, saLars Petter Bartnes.

Satsing har blitt til reduksjon

Han trekte også fram regjeringas framlegg om å  innføre skatt på bygdeutviklingsmidlar for bønder i distrikts-Noreg i høyringa.

- Dette framlegget vil råke dei unge bøndene i distrikta. Dette går utover folk i oppstartsfasen, og det er vi svært kritiske til, sa Bartnes.

- Under årets jordbruksoppgjer var vi einige om å auke investeringsmidlane med 26,5 millionar kroner. Men dette forslaget reduserer den samla potten for investeringsmidlane med 33,5 millionar. I vår ønskte regjeringa ei satsing på investeringar, men no er denne satsinga snudd til ein reduksjon, sa Lars Petter Bartnes.

Ønskjer satsing på alternativt drivstoff

I høyringa tok han også opp avgiftsauka på fossilt drivstoff som utgjer ei samla utgift på 27 millionar kroner for landbruket.

- I dag har vi få alternativ til fossilt drivstoff. Det bør bli satsa offensivt på produksjon og distribusjon av alternativt drivstoff, ikkje ei einsidig avgift. Det er eit passivt tiltak som ikkje vil gje noko klimaeffekt, sa Lars Petter Bartnes til medlemmane av finanskomiteen.

 
 
Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere