Arendaksuka er en årlig møteplass på Sørlandet der engasjerte aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv treffes til debatt om aktuelle samfunnsutfordringer. Norges Bondelag skal delta i flere arrangement. Det er viktig at bønders stemme kommer frem, mener Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

- I år dreier mye seg om det vi bønder er opptatt av, som matsikkerhet, selvforsyning og klimaendringer, sier han.

Gimming skal delta i flere debatter, blant andre i regi av Nofima, der spørsmålet er hvordan forskning og digitalisering kan bidra til å redusere usikkerheten i en tid der klimaendringer, krig og pandemi truer matsikkerheten.

- Den norske bonden er i stor grad digitalisert og det arbeidet skal fortsette sånn at vi stadig produserer maten på en mer bærekraftig måte. Samtidig må det være et solid økonomisk grunnlag i driften for å kunne nytte ny teknologi og få fordelene for samfunnet, sier han.

Praten om maten

Cicero, Senter for klimaforskning, arrangerer «Praten om maten» der de skal diskutere klimamålene i sammenheng med biomangfold, arealpolitikk, levende distrikter, behovene for økt planteproduksjon og framtidens muligheter for nyvinninger i landbruket.  Hvor, hva og hvor bærekraftig og klimavennlig kan norsk matproduksjon bli samtidig som klimautslippene skal ned?

- Vi har en internasjonal situasjon ingen vet hvor ender med krig i Ukraina, energimangel som har gitt rekordhøye priser og klimaendringer som påvirker matproduksjonen. Dette er en coctail av utfordringer for matforsyningen. Vårt svar på dette er å sikre den løpende matproduksjon i Norge. Vi skal produsere maten vår på best mulig måte der vi har best mulighet til å produsere den. Samtidig må vi styrke importvernet, unngå import og grensehandel, sier Gimming.

Er vi selvforsynte nok?

I løpet av de fem dagene uka varer arrangeres det rundt 1000 arrangement. Et av disse står Nortura for. De setter også krig, klimaendringer som truer matforsyningen og den lave selvforsyningsgraden i Norge på dagsorden.  I debatten, der spørsmålet er om vi er selvforsynte nok, deltar Erling Aas Eng, styremedlem i Norges Bondelag. Inngangen er at «bøndene tjener ikke penger, industrien operer med syltynne marginer og kopiprodukter skyver uavhengige norske merkevarer ut av butikkhyllene.  I dag er kun halvparten av maten vi spiser produsert i Norge, andelen er enda lavere om vi tar med import av dyrefôr i beregninga.»

Full oversikt over hva som skjer i Arendalsuka finner du her