Ap mot skatt på investeringer og AS-fradrag

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (høyre) og generalsekretær i Bondelag Per Skorge.  Arkivbilde.

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Budsjettet inneholder flere elementer som har betydning for landbruket. I likhet med både Venstre og KrF avviser Ap forslaget i regjeringas budsjett om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge: 

"Arbeiderpartiet ser det som uheldig at regjeringen, til tross for lovnader før valget, kommer med stadige skatteskjerpelser for landbruket. Vi støtter ikke forslaget om å skattlegge investeringsmidler til landbruket over BU-ordningen, da det vil svekke lønnsomheten spesielt i distriktslandbruket. Dette er ikke forenlig med målsettingen om å øke norsk matproduksjon og sikre rekruttering i landbruket."

Ap gjør også som KrF og går mot forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskap. 

"Vi ser det også som uheldig at det legges opp til at aksjeselskap skal kunne benytte seg av jordbruksfradraget, da det på sikt vil kunne føre til store endringer i eierstrukturen i norsk landbruk."

-  Det er bra at landets største parti støtter familielandbruket som en hjørnestein i norsk matproduksjon, og ikke er med på regjeringas forsøk på å styrke kapitalsterke selskapers langsiktige tilgang til jorda og matproduksjonen vår, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

- At Arbeiderpartiet også avviser forslaget om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i distriktene understreker at dette neppe har flertall i Stortinget, sier Skorge. 

Norsk biodrivstoff

Også Arbeiderpartiets budsjett har fokus på klima, jobben med å kutte CO2-utslipp og grønn omstilling i norsk økonomi. Partiet setter blant annet mål om å øke innblandingen av biodrivstoff i fossilt drivstoff fra dagens drøye fem prosent til 10 prosent i 2020 og 40 prosent i 2040. Ap beskriver også en ambisjon om å bygge opp norsk industri med utgangspunkt i produksjon av biodrivstoff basert på norsk skog. 

- Dette er en spennende konkretisering av norsk bioøkonomi. En egen biodrivstoff-industri vil legge til rette for flere grønne arbeidsplasser basert på en stor norsk ressurs. Alternativet ville vært å øke importen av biodrivstoff. Det er også bra at Arbeiderpartiet tydelig definerer jordbruket som en del av bioøkonomien, og at de sier de aktivt vil støtte forskning og innovasjon basert på bioråstoff fra også vår næring, sier Skorge. 

Øker drivstoffavgiftene

Samtidig som at Arbeiderpartiet vil satse på biodrivstoff øker de avgiftene på mineralolje med 30 øre per liter. For landbruket vil det medføre 44 millioner kroner i økte dieselkostnader. 

- Vi forutsetter at dette vil tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Det er nemlig slik at økt kostnadsnivå for den norske bonden ikke vil gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. 

Styrker Mattilsynet og kutter pels

I tillegg styrker Arbeiderpartiet Mattilsynet med 10 millioner kroner og øker overføringene til frivillige organisasjoner i landbruket med 6 millioner kroner sammenlignet regjeringas budsjett. På den negative siden har partiet vedtatt styrt avvikling av pelsdyrnæringen og i budsjett foreslår de å ikke gi jordbruksfradrag for inntekter fra pelsdyrhold. 

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere