Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag, svarer samtidig 21 prosent av bøndene nei til det samme spørsmålet; de vil IKKE anbefale barn eller andre arvinger å overta gården.

Det er flest produsenter av grønnsaker, frukt og bær og poteter og kornprodusenter som anbefaler overtaking. Tallene viser 72 prosent i gruppen frukt og bær, 67 prosent blant kornprodusentene.

Prosentandelen blant melkeprodusentene er størst av de som IKKE vil anbefale overtaking. 23 prosent av melkeprodusentene sier nei.

Vil øke inntektene utafor bruket

I den samme undersøkelsen, svarer 44 prosent av bøndene at de vil øke inntektene utafor bruket dersom inntektene fra jordbruket ikke øker. Slik vil bøndene løse utfordringen manglende inntektsøkning:

  • Øke inntektene utenfor gården - 44 prosent,
  • Redusere kostnader 26 prosent
  • Avvikle jordbruksdriften - 24 prosent
  • Overdra gården til neste generasjon - 24 prosent,
  • Øke produksjonen på gården 22 prosent,
  • Starte opp eller utvide annen næringsvirksomhet på gården 20 prosent
  • Forpakte, leie bort eller selge gården 15 prosent.