- Vi opplever at befolkningen er svært opptatt av merking av mat i butikkene. Slik at de kan se hvor maten kommer fra. Vi mener samme type merking må gjelde i alle restauranter i landet, sier lederen av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Et forslag fra Sp om bedre matmerking ble diskutert i Stortinget i går.  Her pekes det på at forsterket og forbedret regelverk for opprinnelsesmerking er nødvendig, fordi det har blitt avdekket flere saker innen dagligvarehandel hvor merkingen er feil eller mangler.

- For eksempel har vi sett at karbonader kan være merket med at de kommer fra Norge og/eller Tyskland. Hva betyr egentlig det, spør Bartnes?

Merk alle restauranter

Han sier at det er tydelig at merking av matvarer engasjerer Stortinget. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet foreslår også at regjeringen skal komme tilbake med forslag om bedre merking i restaurant- og storhusholdningsmarkedet.  

- På samme måten som man ønsker å vite hvor maten kommer fra når man kjøper den i butikk, er jeg sikker på at alle ønsker å vite hvor maten de spiser ute på restaurant kommer fra. Dette forslaget bør regjeringen følge opp, sier Bartnes.

Se til Vinmonopolet

De samme partiene peker på at Vinmonopolet over flere år har gitt forbrukerne tydelig og god informasjon ved å merke produktenes opprinnelse med flagg på hyllekanten. Stortingets utredningsseksjon peker på at det ikke er noen konkrete regler som er til hinder for at dagligvarebutikkene kan gi forbrukerne samme informasjon.

- Dette viser at det er større behov for tydeligere merking av maten, enn hva som er realiteten i dag. Det er helt i tråd med hva vi har ment i flere år nå, sier Bartnes.

Egne merkevarer

Representantforslaget fra Sp, som altså var utgangspunktet for saken, fikk ikke flertall, men støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette mindretallet trekker også fram forvirringen rundt merking av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV), noe Bondelaget også har fremhevet. I den nye stortingsbehandlingen av Dagligvaremeldingen gikk en enstemmig næringskomite inn for å sikre tydeligere merking av EMV med produsent og opprinnelsessted.

- Forbrukeren er mer opptatt av norsk mat. Vi er opptatt av å øke norskandelen og det er viktig å gjøre norsk mat lett tilgjengelig. God merking bidrar til dette. Det bør være umulig å ta feil når forbrukeren står i butikken, avslutter Bartnes.

Norges Bondelag har også kommet med lignende forslag i vårt høringsinnspill til dagligvaremeldingen.