Advarer IKEA mot å starte en farlig trend

Publisert 06.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bioforsk hevder de kan gi IKEA løsningen på hvordan de kan bygge et nytt varehus i Vestby, uten at det går utover matproduksjonen. Norges Bondelag er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment.

Delijordet i Vestby kommune. Her vil IKEA bygge et nytt varehus.

Delijordet i Vestby er at av de beste kornarealene i landet.  Her har IKEA fått myndighetenes tillatelse til å bygge et nytt varehus. Likevel har selskapet satt som forutsetning at tapet av matproduksjon blir kompensert andre steder.  Bioforsk mener å ha funnet en god metode for å flytte jorda. Dette går ut på å fjerne jorda lag for lag, mellomlagre den, for så å legge den lagvis på et nytt sted.

  • LES: Rapporten fra Bioforsk her

- Dette må fortsatt betraktes som en skrivebordsøvelse med høy risiko. Dersom IKEA nå bestemmer seg for å flytte denne jorda, kan det være starten på en farlig trend. Det er fortsatt stor faglig uenighet om dette er forsvarlig eller ikke. Et slikt eksperiment kan bli brukt av andre utbyggere som et påskudd for å ta enda mer matjord, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud

Rådyr skrivebordsøvelse

Hvert år bygges det ned 10.000 dekar matjord i Norge. Boliger, næringsliv og transport legger beslag på 2/3 av denne jorda. I går fikk regjeringen overlevert en fagrapport som vurderer ulike tiltak for vern av matjord. Konsulentselskapet Asplan Viak, som står bak rapporten, fraråder å bruke jordflytting for å legitimere private utbygginger.

Bioforsk har ikke vurdert de økonomiske kostnadene ved å flytte jorda fra Delijordet, men Asplan Viak anslår prisen for å flytte matjord til 500 kroner pr. kubikkmeter.

- At IKEA heller vil bruke 35 millioner kroner på å flytte 70 dekar jord, enn å bygge varehuset på et areal hvor det ikke produseres mat er vanskelig å forstå. Vi har tatt mål av oss å produsere mer mat i dette landet. Bare tre prosent av landarealet egner seg til å produsere mat, og da kan vi ikke eksperimentere med den beste matjorda på denne måten, sier Skallerud.

Fra korn til gressareal

Det nydyrkede arealet i Vestby anbefales lagt på fjellgrunn og skal være dobbelt så stort som det arealet som blir fjernet.

- Dette gjør man jo fordi man innser at produktiviteten til jorda blir svekket når den flyttes. Avlingene skal ikke reduseres mye før det blir ulønnsomt for bonden å produsere korn, og at det må produseres gress i stedet.  En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med å øke norsk matproduksjon er at vi klarer å produsere mer korn. Dette blir da ei dårlig løsning, avslutter Brita Skallerud

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere