Advarer IKEA mot å starte en farlig trend

Publisert 06.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bioforsk hevder de kan gi IKEA løsningen på hvordan de kan bygge et nytt varehus i Vestby, uten at det går utover matproduksjonen. Norges Bondelag er bekymret for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment.

Delijordet i Vestby kommune. Her vil IKEA bygge et nytt varehus.

Delijordet i Vestby er at av de beste kornarealene i landet.  Her har IKEA fått myndighetenes tillatelse til å bygge et nytt varehus. Likevel har selskapet satt som forutsetning at tapet av matproduksjon blir kompensert andre steder.  Bioforsk mener å ha funnet en god metode for å flytte jorda. Dette går ut på å fjerne jorda lag for lag, mellomlagre den, for så å legge den lagvis på et nytt sted.

  • LES: Rapporten fra Bioforsk her

- Dette må fortsatt betraktes som en skrivebordsøvelse med høy risiko. Dersom IKEA nå bestemmer seg for å flytte denne jorda, kan det være starten på en farlig trend. Det er fortsatt stor faglig uenighet om dette er forsvarlig eller ikke. Et slikt eksperiment kan bli brukt av andre utbyggere som et påskudd for å ta enda mer matjord, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud

Rådyr skrivebordsøvelse

Hvert år bygges det ned 10.000 dekar matjord i Norge. Boliger, næringsliv og transport legger beslag på 2/3 av denne jorda. I går fikk regjeringen overlevert en fagrapport som vurderer ulike tiltak for vern av matjord. Konsulentselskapet Asplan Viak, som står bak rapporten, fraråder å bruke jordflytting for å legitimere private utbygginger.

Bioforsk har ikke vurdert de økonomiske kostnadene ved å flytte jorda fra Delijordet, men Asplan Viak anslår prisen for å flytte matjord til 500 kroner pr. kubikkmeter.

- At IKEA heller vil bruke 35 millioner kroner på å flytte 70 dekar jord, enn å bygge varehuset på et areal hvor det ikke produseres mat er vanskelig å forstå. Vi har tatt mål av oss å produsere mer mat i dette landet. Bare tre prosent av landarealet egner seg til å produsere mat, og da kan vi ikke eksperimentere med den beste matjorda på denne måten, sier Skallerud.

Fra korn til gressareal

Det nydyrkede arealet i Vestby anbefales lagt på fjellgrunn og skal være dobbelt så stort som det arealet som blir fjernet.

- Dette gjør man jo fordi man innser at produktiviteten til jorda blir svekket når den flyttes. Avlingene skal ikke reduseres mye før det blir ulønnsomt for bonden å produsere korn, og at det må produseres gress i stedet.  En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med å øke norsk matproduksjon er at vi klarer å produsere mer korn. Dette blir da ei dårlig løsning, avslutter Brita Skallerud

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere