Å signere er ikke det samme som å legitimere

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Viktig å kunne inngå avtaler også med politiske partier som står langt fra bondelagets politikk, sier tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen.

Tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen er en av gjestene på årsmøtet. Dagens politiske situasjon og det at noen har stilt spørsmål ved hvorvidt det var riktig av Bondelaget å inngå jordbruksavtale i år, gjør at Iversen trekker paralleller tilbake til sin tid som leder, fra 1991 til 1997.

- Da jeg var bondelagsleder, var det en vanskelig politisk situasjon. Stortingsflertallet hadde en politikk som Bondelaget var sterkt uenig i, og vi stilte oss spørsmål om hvordan håndtere jordbruksforhandlingene i en slik situasjon, sier Iversen.

Gjennom nesten hele Iversens tid som bondelagsleder, var Gunnhild Øyangen (Ap) landbruksminister. Det var Ap og Høyre som utgjorde det landbrukspolitiske flertallet på Stortinget. De fikk gjennomført store endringer, med sterk reduksjon i kornprisen. I tillegg satt EU-saken sitt tydelige preg på den politiske debatten første halvdel av 1990-tallet, hvor Bondelaget og Ap / H stod på hver sin side.

Iversen forteller at Bondelaget la opp til en tofronts-strategi. - Vi var i stand til å kjempe for en annen politikk, og samtidig føre jordbruksforhandlinger med det sittende regimet. Vi tenkte langsiktig. For å være troverdig var vi avhengige av å ikke bryte forhandlingene hvert år. Det ville blitt en demonstrasjonspolitikk, sier Iversen.

- Når dere inngår jordbruksavtale med noen dere er uenige med, er det ikke det samme som å akseptere deres politikk. En har fortsatt ryggen fri. Det er ikke det samme som å legitimere deres politikk, det er å ta ansvar overfor bøndene, slår Iversen fast.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere