Å signere er ikke det samme som å legitimere

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Viktig å kunne inngå avtaler også med politiske partier som står langt fra bondelagets politikk, sier tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen.

Tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen er en av gjestene på årsmøtet. Dagens politiske situasjon og det at noen har stilt spørsmål ved hvorvidt det var riktig av Bondelaget å inngå jordbruksavtale i år, gjør at Iversen trekker paralleller tilbake til sin tid som leder, fra 1991 til 1997.

- Da jeg var bondelagsleder, var det en vanskelig politisk situasjon. Stortingsflertallet hadde en politikk som Bondelaget var sterkt uenig i, og vi stilte oss spørsmål om hvordan håndtere jordbruksforhandlingene i en slik situasjon, sier Iversen.

Gjennom nesten hele Iversens tid som bondelagsleder, var Gunnhild Øyangen (Ap) landbruksminister. Det var Ap og Høyre som utgjorde det landbrukspolitiske flertallet på Stortinget. De fikk gjennomført store endringer, med sterk reduksjon i kornprisen. I tillegg satt EU-saken sitt tydelige preg på den politiske debatten første halvdel av 1990-tallet, hvor Bondelaget og Ap / H stod på hver sin side.

Iversen forteller at Bondelaget la opp til en tofronts-strategi. - Vi var i stand til å kjempe for en annen politikk, og samtidig føre jordbruksforhandlinger med det sittende regimet. Vi tenkte langsiktig. For å være troverdig var vi avhengige av å ikke bryte forhandlingene hvert år. Det ville blitt en demonstrasjonspolitikk, sier Iversen.

- Når dere inngår jordbruksavtale med noen dere er uenige med, er det ikke det samme som å akseptere deres politikk. En har fortsatt ryggen fri. Det er ikke det samme som å legitimere deres politikk, det er å ta ansvar overfor bøndene, slår Iversen fast.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere