Å signere er ikke det samme som å legitimere

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Viktig å kunne inngå avtaler også med politiske partier som står langt fra bondelagets politikk, sier tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen.

Tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen er en av gjestene på årsmøtet. Dagens politiske situasjon og det at noen har stilt spørsmål ved hvorvidt det var riktig av Bondelaget å inngå jordbruksavtale i år, gjør at Iversen trekker paralleller tilbake til sin tid som leder, fra 1991 til 1997.

- Da jeg var bondelagsleder, var det en vanskelig politisk situasjon. Stortingsflertallet hadde en politikk som Bondelaget var sterkt uenig i, og vi stilte oss spørsmål om hvordan håndtere jordbruksforhandlingene i en slik situasjon, sier Iversen.

Gjennom nesten hele Iversens tid som bondelagsleder, var Gunnhild Øyangen (Ap) landbruksminister. Det var Ap og Høyre som utgjorde det landbrukspolitiske flertallet på Stortinget. De fikk gjennomført store endringer, med sterk reduksjon i kornprisen. I tillegg satt EU-saken sitt tydelige preg på den politiske debatten første halvdel av 1990-tallet, hvor Bondelaget og Ap / H stod på hver sin side.

Iversen forteller at Bondelaget la opp til en tofronts-strategi. - Vi var i stand til å kjempe for en annen politikk, og samtidig føre jordbruksforhandlinger med det sittende regimet. Vi tenkte langsiktig. For å være troverdig var vi avhengige av å ikke bryte forhandlingene hvert år. Det ville blitt en demonstrasjonspolitikk, sier Iversen.

- Når dere inngår jordbruksavtale med noen dere er uenige med, er det ikke det samme som å akseptere deres politikk. En har fortsatt ryggen fri. Det er ikke det samme som å legitimere deres politikk, det er å ta ansvar overfor bøndene, slår Iversen fast.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere