700 til Storfe 2013

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke deltar under åpninga av Storfe 2013 der det er meldt på over 700 bønder.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum foretar den offisielle åpningen i Telenor arena på Fornebu utenfor Oslo fredag 1. februar. Hele storfenæringen er samlet om en felles kongress for både storfekjøtt- og melkeprodusenter med 700 påmeldte deltagere fra hele landet. I tillegg til det faglige blir det både livdyrauksjon og Bondens marked.

Åpent for publikum

Lørdag 2. februar åpnes dørene for publikum med husdyrutstilling, maskinutstilling og salg fra Bondens marked parallellt med fagkonferanse for bøndene.  Det er mulighet til å kjøpe lokal mat fra Bondens marked med mange spennende produkter og boder.
I tillegg er mange leverandører til storfeholdet til stede med boder og gode tilbud på både innredninger, maskiner og utstyr.

Livdyrauksjon

Lørdag  blir det også god gammeldags livdyrauksjon. Her kan de besøkende både se og kjøpe seg flotte avlsdyr. Mange raser er representer, både kjøttferaser og mjølkeraser skal under hammeren lørdag. Unge kuer fra alle raser blir samlet til en spennende auksjon lørdag formiddag.

Kunnskap

Storfe 2013 skal gi ny kunnskap innen områder som helse, fruktbarhet og dyrevelferd. Det tilbys også sesjoner om bonden som bedriftsleder, muligheter i markedet. Fokus er videre på biologi og teknologi som viktige områder. I løpet av to dager i februar 2013 samles det meste av kompetansen innen mjølkeku- og ammekuproduksjon til faglig påfyll og gode diskusjoner, heter det i omtalen av Storfe 2013 der også Norges Bondelag har sin egen stand.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere