700 til Storfe 2013

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke deltar under åpninga av Storfe 2013 der det er meldt på over 700 bønder.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum foretar den offisielle åpningen i Telenor arena på Fornebu utenfor Oslo fredag 1. februar. Hele storfenæringen er samlet om en felles kongress for både storfekjøtt- og melkeprodusenter med 700 påmeldte deltagere fra hele landet. I tillegg til det faglige blir det både livdyrauksjon og Bondens marked.

Åpent for publikum

Lørdag 2. februar åpnes dørene for publikum med husdyrutstilling, maskinutstilling og salg fra Bondens marked parallellt med fagkonferanse for bøndene.  Det er mulighet til å kjøpe lokal mat fra Bondens marked med mange spennende produkter og boder.
I tillegg er mange leverandører til storfeholdet til stede med boder og gode tilbud på både innredninger, maskiner og utstyr.

Livdyrauksjon

Lørdag  blir det også god gammeldags livdyrauksjon. Her kan de besøkende både se og kjøpe seg flotte avlsdyr. Mange raser er representer, både kjøttferaser og mjølkeraser skal under hammeren lørdag. Unge kuer fra alle raser blir samlet til en spennende auksjon lørdag formiddag.

Kunnskap

Storfe 2013 skal gi ny kunnskap innen områder som helse, fruktbarhet og dyrevelferd. Det tilbys også sesjoner om bonden som bedriftsleder, muligheter i markedet. Fokus er videre på biologi og teknologi som viktige områder. I løpet av to dager i februar 2013 samles det meste av kompetansen innen mjølkeku- og ammekuproduksjon til faglig påfyll og gode diskusjoner, heter det i omtalen av Storfe 2013 der også Norges Bondelag har sin egen stand.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere