Nyheter

Namdalseid-bønder aksjonerte

Bondeaksjon på Namsos, leder Oddbjørn Solum og noen medlemmer fra Namdalseid deltok med traktor.

Inviterer til møte om Fv 17

Grunneiere som blir berørt av opprustinga av Fv 17 gjennom Namdalseid, inviteres til møte torsdag 2. februar. Der deltar både ordfører Steinar Lyngstad og advokat Stein Aage Sørvig, som skal orientere om grunneiers muligheter og rettigheter.

Våre samarbeidspartnere