Vara til styret i nummerorden:

1. Tone Aune

2 Alf Roger Arnø

3. Børge Eide

Som utsendinger til årsmøtet ble leder og nestleder valgt.

11 medlemmer møtte opp.

 

 

Etter Konstituering på første styremøte den5/11-20103 ser styret slik ut:

 

Anita Marø, Leder

Gunnar Eirik Volden, Studieleder

Sigmund Johansen, Sekretær

Steinar Skaftnesmo, Studieleder

Ole Johan Laukvik, Kasserer

Verveansvarlig, Tone Aune (1. vara, kalles inn til hvert styremøte)

 

Kontaktinformasjon: Leder: Anita Marø 92226953 anita-ma@online.no   Nestleder: Gunnar Eirik Volden 90823619 gunnareirik@hotmail.com         Kasserer: Ole Johan Laukvik 90826051 lauken_1@hotmail.com          Sekretær: Sigmund Johansen 91865283 leirbogen@online.no     Studieleder/ Skolekontakt: Steinar Skaftnesmo 41606160 skaft@online.no