Det blir invitert til jordvernkonferanse for Møre og Romsdal på Gjermundnes vidaregåande skule onsdag 7. mars.

Påmelding snarast til moreogromsdal@jordvern.no  eller 90 95 47 87.

Målgruppe er politikarar og administrasjon i kommunane, bønder, grunneigarar og andre

som er opptekne av korleis areal som er egna til matproduksjon blir brukt.

Tema: JORDVERN - E39 OG MØREAKSEN

PROGRAM (Klikk her for PDF)

10.30: Frammøte, registrering, kaffi og rundstykker

11.00: Opning og innleiing v/Kolbjørn Gaustad, styreleiar Jordvern Møre og Romsdal.

11.15: Innleiing og presentasjonar v/

  • Geir Inge Lien, ordførar Vestnes kommune

  • Rolf Arne Hamre, Statens Vegvesen, Region Midt

  • Odd Helge Gangstad, styreleiar Møreaksen

  • Spørsmål/diskusjon.

14.00: Middag.

15.00: Årsmøte Jordvern Møre og Romsdal.

Deltakaravgift: Gratis for medlemar av Jordvern Møre og Romsdal, kr 225,- for andre.