Leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad (bildet), sier til lokalavisa Møre-Nytt at bønder må bli enda flinkere til å rydde opp plast.

-  Det er heldigvis slutt på tiden da plast fra hele rundballer kunne finnes fykende rundt i skog og mark, men det er fortsatt et problem med rester av rundballeplast, forteller han. Slike plastbiter er svært skjemmende, og de har svært lang nedbrytningstid i naturen, så de har ingen ting der å gjøre.

Plast fra rundballer opptar tydeligvis mange utenfor landbruket. Etter oppslaget i Møre-Nytt har lokallagslederen fått henvendelser fra folk som sier det er mye plast i elver og bekker, og på lagerplasser for rundballer.

Møre og Romsdal Bondelag har sendt oppfordringen fra Knut Hustad videre til alle tillitsvalgte i lokale Bondelag, og bedt om å sette saka på dagsorden i eget lokallag.