Lover, Næringspolitisk program, Prioriterte saker

  • Tips en venn om denne siden

Her finnes lover, vedtekter samt viktige planer og prioriteringer.

Lover for Norges Bondelag 2019 - Bokmål / Nynorsk

Lover for Norges Bondelag ble vedtatt 1896, med senere revisjoner. Siste endring ble vedtatt av årsmøtet 2019.

Bondelagets Servicekontor AS er et heleid datterselskap og driftsselskap som ble opprettet 1. januar 2003. Vedtekter for Bondelagets Servicekontor AS

Næringspolitisk program 2016-2020 - Bokmål / Nynorsk

Næringspolitisk program 2016-2020 ble vedtatt på årsmøtet 2016.

Prioriterte saker

Styret i Norges Bondelag vedtar hvert år prioriteringer for arbeidsåret:

 

Foto: Jørgen Skaug

Prioriterte saker 2015-2016

Styret i Norges Bondelag behandlet 19. august 2015 prioriterte saker for arbeidsåret 2015-2016. Prioriteringene gjelder for alle ledd i organisasjonen og er en viktig del av grunnlaget for å lage arbeidsplaner i lokallag og fylkeslag.

Prioriterte saker 2014-2015

Styret i Norges Bondelag behandlet 19. juni 2014 prioriterte saker for arbeidsåret 2014-2015. Prioriteringene gjelder for alle ledd i organisasjonen og skal være med som grunnlag for arbeidsplaner i lokallag og fylkeslag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere