Det inviteres til pressekonferanse i Regjeringskvartalet, R5 kl. 10. Den vil også sendes direkte her.

Sted: Regjeringskvartalet, R5, Akersgata 59, Auditoriet
Tid: Torsdag 30. april kl 10.00.  Møt for innregistrering i resepsjonen senest kl 09:45. 

Leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes vil være tilstede, sammen med leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Årets jordbruksforhandlinger har vært forenklet, siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling. Partene satt selv 30. april som frist for forhandlingene. 

Les alt om jordbruksoppgjøret 2020.