– I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Foran årets jordbruksoppgjør foreligger ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, og prisutvikling, lønnsforhandlinger for andre sektorer er ikke gjennomført og det er ikke utviklet et budsjettanslag for 2020. Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av ordinære forhandlinger.

Les alt om jordbruksoppgjøret 2020 her.

– Det var viktig å få forhandlinger denne våren. Bonden har den viktige jobben med å produsere mat også i de usikre tidene vi har nå. Da er bonden avhengig av forutsigbarhet.

Disse forhandlingene gir bonden forutsigbarhet, gjennom å fastsette nye priser fra 1.juli og avklare tilskudd fra 2021, sier Bartnes.

Norske ressurser

De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

– Selv om den spesielle situasjonen landet er i, har påvirket årets jordbruksforhandlinger, følger vi opp viktige områder for næringa. Vi har økt priser og tilskudd. I avtalen viderefører vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover, sier Lars Petter Bartnes.

  • Budsjettoverføringene øker med 350 mill. kroner
  • Målprisene øker med 300-310 mill. kroner
  • Gir økte utgifter til forbruker på ca. 50 kr pr år

Her kan du se pressekonferansen live.

Større avklaringer i 2021

I sluttprotokollen blir det understreket at partene ved ordinære forhandlinger i 2021 skal vurdere inntekts- og kostnadsutviklingen for inneværende år og framover, også sett i forhold til Stortingets inntektsmål.

– Det er viktig å legge grunnlaget for norsk matsikkerhet framover. For oss blir inntektsutvikling svært viktig inn mot jordbruksoppgjøret 2021, sier Lars Petter Bartnes.

Her kan du legge inn data for produksjon, husdyr og areal og beregne utslag av jordbruksavtalen for endringer i priser og tilskudd.

Koronasituasjonen gjør det svært krevende å spå kostnadsutviklingen framover. Om du ønsker det, kan du selv legge inn forutsetninger om kostnadsutvikling for å få en indikasjon på inntektsutslag hensyntatt endringer i kostnader og rente.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og leder av jordbrukets forhandlingsutvalg: tlf 900 84 576.
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, tlf 975 99 866.