erfarings-gruppementor kollega-veil.faglig opplæring Kommunetema
x   Snåsarobotklubb
x   Verdalkorngruppa stiklestad/ Volhaugen
x   SnåsaHusdyrgjødsel 
 x  SnåsaBedre grovforkvaliget 
   xÅfjordjordbearbeiding, grashøsting
x   ÅfjordHjorteoppdrett
   xÅfjordbedriftsledelse, HMS, økonomi 
x   Levanger potetdyrking 
  X Åfjord/Roanpraktisk bruk av LELY melkerobot
  X Åfjord/RoanPraktisk bruk av DELAVAL melkerobot
  X Åfjord/RoanManagment i fjøset
x   SteinkjerRobotgjengen i Stod
 X  Bangdalen Eggproduksjon
 x  Namsosøkt komp saudrift
   XOrkdalfaglig kukaffe
 X  Hegra /Stjørdalmentor på sau
 X  Soknedal/Midtre Gauldalmentor melkerobot
  x Bynesset Trondheimku korn og markdag
   XÅfjord_RoanImek, snyltere, ullbehandling og fóring
X   Namdalseidsaukontroll, løsninger i fjøs erfaringsdeling p sauhold
   XSelbu og Tydal BondelagFagmøte grovfor
   XSelbu Bondelagavl, fjøsbygging og grovfór
X   Nedre Stjørdal kukaffesmåskala matproduksjon
  x Rennebu bondelaggrendekafeer rekruttering og levende bygder
X   Ytterøyombygging melkestall til robot
 X  Jøasau, utbygging og gjeterhund
x   Ytterøykorn
 X  Rennebubedre på sau
   XLeksvik produsentlagbygging av melkefjøs
   xsamaarbeidsgruppa for Stjørdal bondelagkornøkonomi
 x  Leksviksauefjøs
 x  Liernemelkeproduksjon
   xRennebu BondelagTraktorkurs for damer
 x   drift og grovfor
 x  Namskoganveivalg
  x Rennebu sau og geitsau
   xRennebu sau og geitsau
 x  Levanger sau
 x  Namskoganmelkeproduksjon
   xVerdal Bondelagsamliv og gården som arbeidsplass