En eiendomsoverdragelse og eventuelt etterfølgende pensjonering byr på store og små utfordringer både juridisk, skattemessig og personlig. En har en mengde lovgivning å forholde seg til samtidig som eget liv og gårdens fremtidige liv etter overdragelsen skal planlegges for en best mulig løsning for alle parter. Å beholde vennskapet i familien er et viktig element i denne sammenhengen.

 Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på forskjellige sider av overdragerens situasjon etter overdragelsen, som pensjon etter folketrygden, AFP, uførepensjon, tidligpensjon i jordbruket og private pensjoner. Skattemessige forhold for pensjonisten og spørsmål rundt fortsatt arbeid vil også bli berørt. De menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse vil fortløpende veves inn i foredraget.

 

Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.

 

Program

10.00 – 10.45      Arveregler med ny arvelov og reglene om fremtidsfullmakter

 11.00 – 11.45      Formuesforholdene mellom ektefeller og samboere, særeie, felleseie, 

                               ektepakter og samboeravtale

11.45 – 12.45       Varm lunsj

 12.45 – 13.30       Skattereglene ved eiendomsoverdragelse

 13.45 – 14.30      Odel, konsesjon, kårytelser og andre forhold av betydning

14.45 – 15.30      Pensjon og trygdeytelser – opptjening og uttak fra alle relevante ordninger

 15.45 – 16.30      Pensjon – fortsettelse (fokus på skattemessige forhold)

16.30 – 17.00      Oppsummering og avslutning

 

 

Pris på kurset er 1500kr for medlemmer, inkludert lunsj.

Pris for ikke medlemmer er 2300kr.

 

På grunn av bestilling av lunsj så er det bindende påmelding, påmelding gjøres via

 

https://www.deltager.no/seniorkurs_for_bonder_troms_02032020#init

 

Påmeldingsfristen er 23.mars.

Velkommen!

 

Evt. spørsmål om kurset rettes til:

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen, tlf. 92034556