Det har vært liten aktivitet i Troms Utmarkslag de siste årene. Dette ønsker Troms Bondelag  å gjøre noe med og har derfor bestemt å avholde en fagdag med etterfølgende årsmøte på Bardufosstun, Målselv. Tema er Fjell-loven og forelesere vil være Ole Jacob Helmen og Erlend Stabell Daling fra Norges Bondelag.

Årsmøtet vil først og fremst dreie seg om å få på plass et nytt styre og vi håper på stor deltakelse.