Oppdatert 23. mars kl 13:26

Mange bønder har næringsinntekt på gården fra andre aktiviteter enn tradisjonell landbruksdrift, f.eks. utleie av selskapslokale, overnatting m.m., og opplever å tape mye av inntekten sin som følge av korona-pandemien. Det er vedtatt å sikre selvstendig næringsdrivende en midlertidig inntekt tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av de siste tre inntektsårene. Beregningsgrunnlaget for dagpengene er begrenset til 6 G. Kompensasjonen inntrer fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet. Regelverket for inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende enda ikke er publisert, og  det nærmere innholdet om hva som kreves av dokumentasjon og hvem som er omfattet er fortsatt uklart.