Telemark Bondelag deltok med egen stand som det var mye folk innom. I tillegg stilte fylkesleder Aslak Snarteland opp med fin Telemarksku og to trivelige kalver. Aslak hadde hjelp av Gunnar Haugo, og sammen bidro de med et svært populært innslag på arrangementet!