Vil teste regjeringens forhandlingsvilje

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å forhandle med staten om årets jordbruksoppgjør, men vil kreve vesentlige forbedringer for å inngå en avtale.

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Fv. Kristian Ianssen, Nils T. Bjørke, Brita Skallerud. Foto: Marthe Haugdal.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon.  Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Jordbruket har benyttet de siste dagene til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra staten. Vurderingen er fortsatt at det som nå ligger på bordet, ikke er i tråd med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon.

-  De fleste bøndene vil med dette oppleve en svakere inntektsutvikling enn andre grupper i det norske samfunnet.  Et gjennomsnittlig gårdsbruk, som utgjør ryggraden i det norske landbruket, kommer dårlig ut i statens tilbud, sier Bjørke.  

-  Dette er aktive bønder som gjør en viktig jobb for landet vårt. De sørger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte til å produsere mat.  Ved å svekke lønnsomheten til disse bøndene legger regjeringen her opp til økt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere