Vil teste regjeringens forhandlingsvilje

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å forhandle med staten om årets jordbruksoppgjør, men vil kreve vesentlige forbedringer for å inngå en avtale.

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Fv. Kristian Ianssen, Nils T. Bjørke, Brita Skallerud. Foto: Marthe Haugdal.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon.  Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Jordbruket har benyttet de siste dagene til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra staten. Vurderingen er fortsatt at det som nå ligger på bordet, ikke er i tråd med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon.

-  De fleste bøndene vil med dette oppleve en svakere inntektsutvikling enn andre grupper i det norske samfunnet.  Et gjennomsnittlig gårdsbruk, som utgjør ryggraden i det norske landbruket, kommer dårlig ut i statens tilbud, sier Bjørke.  

-  Dette er aktive bønder som gjør en viktig jobb for landet vårt. De sørger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte til å produsere mat.  Ved å svekke lønnsomheten til disse bøndene legger regjeringen her opp til økt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere