Vil ta i bruk ny kunnskap for å få ned antall ulykker i landbruket

Publisert 16.10.2015
  • Tips en venn om denne siden

Ny forskning om ulykker i landbruket ble presentert i går.

Lars Petter Bartnes avsluttet i går konferansen ”Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket.” Konferansen presenterte ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk. Forskningsprosjektet ”Ulykker i landbruket” er finansiert av midler fra jordbruksavtalen og fra Norges forskningsråd.

- Vi bønder må være bevisst på at vi har en jobb som er utsatt for ulykker, sier Lars Petter Bartnes, og slår fast at HMS er viktig for helsa til bonden, for drifta på gården og for kvaliteten på produktene vi leverer.

- Dette forskningsprosjektet har gitt oss mye kunnskap om hvorfor det skjer ulykker på gårder. Nå må vi ta i bruk denne kunnskapen, for å unngå ulykker, slår Bartnes fast.

- God helse og sikkerhet i landbruket er avgjørende, fordi arbeidsevnen til de yrkesaktive er næringas viktigste ressurs. Ved å unngå ulykker reduserer vi risiko og sårbarhet i praksis, og kommer nærmere målet om at gården skal være en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo.

Kort om forskningsresultatene:

  • Bønder er ansvarlige
  • Vi har fått vite mye mer om ulykker; når, hvor, hvordan de skjer.
  • Oppmerksomhet er viktig, uhell skjer når konsentrasjonen glipper
  • HMS-kurs virker
  • Det er mulig å redusere antall ulykker med informasjon gitt i riktig tid og som er praktisk rettet

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere