Vil styrke velferdsordningene for bønder med omsorgsansvar for barn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Miljø- og kvalitetsutvalget ber Bondelaget arbeide for bedre velferdsordninger for bønder med omsorgsansvar for barn.

Miljø- og kvalitetsutvalget understreker samtidig betydningen av gode velferdsordninger.

Ei arbeidsgruppe for bedre velferdsordninger

I et innspill til styret i Norges Bondelag, viser utvalget til innspillet som ble gjort foran jordbruksforhandlingene 2012 der miljø- og kvalitetsutvalget foreslo ei arbeidsgruppe som kunne se på mulighetene for bedre velferdsordninger for bønder med omsorg for barn.

Ikke oppdatert i forhold til folketrygden

-Regelverket for refusjon av avløserutgifter ved svangerskap og fødsel er ikke oppdatert i forhold til endringer som er gjort i folketrygden. Dette fører til dårligere ordninger i landbruket enn for unge i andre yrker, het det i innspillet fra miljø- og kvalitetsutvalget som også viste til Bondelagets prinsipprogram som slår fast at Norges Bondelag skal arbeide med innføring av refusjon av avløseravgifter ved syke barn.

 

Bondelagets temaside HMS og velferdsordningene

Miljø- og kvalitetsutvalget er et rådgivende organ for styret i miljø- og kvalitetsspørsmål. Ansvarsområde er produksjonsmåte og produksjonsforhold på gården rettet inn mot overordnede og grunnleggende problemstillinger innenfor et bredt kvalitetsbegrep.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere