Vil samarbeide bedre om utenlandsk arbeidskraft

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er viktig med god og forutsigbar saksbehandling, mener Bondelaget som vil møte UDI om utenlandsk arbeidskraft.

I et brev til Utlendingsdirektoratet, viser Bondelaget til at mange av organisasjonens medlemmer er avhengig av arbeidskraft fra utlandet for at det skal kunne produsere for eksempel jordbær, sukkererter og epler.

Norges Bondelag peker blant annet på at

Søknadsgebyret

for oppholdstillatelse er økt fra 1.100 kroner til 3.000 kroner. - Det er mye penger for tredjelandsborgere, skriver Bondelaget og peker på at saksbehandlingen de siste årene har blitt forenklet og elektronisk.

Personlig oppmøte

For utenlandske borgere er det påkrevd personlig oppmøte ved en norsk utenriksstasjon i hjemlandet forå sikre identiteten til søkeren. For personer som før har arbeidet i Norge, er ideniteten kontrollert tidligere, men det varierer fra saksbehandler til saksbehandler hvordan dette praktiseres. Bondelaget ber om en enhetlig praksis der det er tilstrekkelig med personlig oppmøte på norsk utenriksstasjon første gang man søker om oppholdstillatelse.

Arbeidstilbudsskjema

Det hender det oppstår feil i arbeidstilbudssjemaet. Norges Bondelag ber UDIgjenninnføre praksisen med å ta kontakt med arbeidsgiver dersom det skulle forekomme slike feil.

Fullmakt

Sesongarbeidet har rett til å oppholde seg i Norge i inntil seks måneder, for så å ha en karantenetid på seks måneder før ny innreise Bondelaget ber om at praksis slik den har vært tidligere med stempel i passet for utreise, skal være det avgjørende for om karantenetiden er oppfylt.

Flere arbeidsgivere

For å fylle den tiden en sesongarbeider er i Norge er det vanlig at to arbeidsgivere samabeider om sesongarbeideren. Norges Bondelag mener det er på sin plass med en fleksibel ordning med en hovedarbeidsgiver og en tilknyttet arbeidsgiver, hvor hovedarbeidsgiveren er formelt ansvarlig og har ansvaret for timelister osv.

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Arnstein Tveito

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere