Vil samarbeide bedre om utenlandsk arbeidskraft

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er viktig med god og forutsigbar saksbehandling, mener Bondelaget som vil møte UDI om utenlandsk arbeidskraft.

I et brev til Utlendingsdirektoratet, viser Bondelaget til at mange av organisasjonens medlemmer er avhengig av arbeidskraft fra utlandet for at det skal kunne produsere for eksempel jordbær, sukkererter og epler.

Norges Bondelag peker blant annet på at

Søknadsgebyret

for oppholdstillatelse er økt fra 1.100 kroner til 3.000 kroner. - Det er mye penger for tredjelandsborgere, skriver Bondelaget og peker på at saksbehandlingen de siste årene har blitt forenklet og elektronisk.

Personlig oppmøte

For utenlandske borgere er det påkrevd personlig oppmøte ved en norsk utenriksstasjon i hjemlandet forå sikre identiteten til søkeren. For personer som før har arbeidet i Norge, er ideniteten kontrollert tidligere, men det varierer fra saksbehandler til saksbehandler hvordan dette praktiseres. Bondelaget ber om en enhetlig praksis der det er tilstrekkelig med personlig oppmøte på norsk utenriksstasjon første gang man søker om oppholdstillatelse.

Arbeidstilbudsskjema

Det hender det oppstår feil i arbeidstilbudssjemaet. Norges Bondelag ber UDIgjenninnføre praksisen med å ta kontakt med arbeidsgiver dersom det skulle forekomme slike feil.

Fullmakt

Sesongarbeidet har rett til å oppholde seg i Norge i inntil seks måneder, for så å ha en karantenetid på seks måneder før ny innreise Bondelaget ber om at praksis slik den har vært tidligere med stempel i passet for utreise, skal være det avgjørende for om karantenetiden er oppfylt.

Flere arbeidsgivere

For å fylle den tiden en sesongarbeider er i Norge er det vanlig at to arbeidsgivere samabeider om sesongarbeideren. Norges Bondelag mener det er på sin plass med en fleksibel ordning med en hovedarbeidsgiver og en tilknyttet arbeidsgiver, hvor hovedarbeidsgiveren er formelt ansvarlig og har ansvaret for timelister osv.

Bondelagets temasider helse, miljø og sikkerhet

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Arnstein Tveito

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere