Assisterende generalsekretær Knut Hoff i Norges Bondelag, foto: Eivor Eriksen.48 prosent er imot, mens 38 prosent hadde ingen mening. Det viser en meningsmåling Ipsos MMI har gjort for NHO.

Uansett inntekt, alder eller hvor i landet man bodde var det flere motstandere enn tilhengere av denne særnorske skatten på arbeidende kapital. Arbeidende kapital er arbeidsverktøy, lagerlokaler, lastebiler og annet som bedriftene trenger for å produsere. 11 næringsorganisasjoner fra Norges Bondelag til NHO har sammen gått i mot formuesskatt på arbeidende kapital fordi det rammer verdiskapingen og privat norsk eierskap.

Kilde: NHO

Kontaktperson i Norges Bondelag: Knut Hoff