Vil ikke endre for endringas skyld

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp, sier Bondelagets representant i forenklingsutvalget som leverer sin rapport i dag.

1. nestleder Kristin Ianssen har representert Norges Bondelag i forenklingsutvalget. I dag overrakte utvalget rapporten sin til landbruksministeren.

- De aller fleste forenklinger innebærer ei omfordeling og gir mindre mulighet til å målrette landbrukspolitikken opp mot vedtatte mål, sier 1. nestleder Kristin Ianssen som har representert  Norges Bondelag i forenklingsutvalget.

Forenklingsutvalget ble nedsatt av regjeringa for å gjennomgå de over 100 tilskuddsordningene i jordbruksavtalen, med tanke på nettopp forenklinger. Rapporten blir  i dag overlevert landbruksminister Jon Georg Dale.

– Virkemidlene i landbrukspolitikken er utformet for å nå visse mål. De gir oss mulighet til å drive en målretta landbrukspolitikk og tilpasse oss endringer i for eksempel klimaet.  Ved å fjerne for mange virkemidler sier vi som næring ifra oss forhandlingsrommet vårt og verktøykassa tømmes for verktøy, sier Kristin Ianssen.

- Gir oss mulighet til å stimulere tiltak

- ”Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp”, sa stortingspolitiker Jon Leirfall for mange år siden.. Landbruk over hele landet er prioritert i dagens system og er grunnen til at verdens nordligste melkebruk ligger i Norge. Dagens ordninger gir oss mulighet til å stimulere gode tiltak. Store forenklinger gir et mer grovmaska system. Det vil svekke den muligheten, sier Ianssen.

Utvalget som har blitt leda av Lars Sponheim har gjennomgått alle ordningene i jordbruksavtalen og skissert to alternativer. Det ene er revisjonsalternativet som reviderer dagens ordninger, mens  det gjennom revolusjonsalternativet har blitt skissert et nytt virkemiddelsystem fra bunnen av. Utvalget har sett på hvordan virkemidlene fungerer enkeltvis og hvilke forenklingsmuligheter som finnes, sammen med en konsekvensanalyse.

Opp til partene i jordbruksforhandlingene

- Det kommer tydelig fram at de politiske målene nåes ved å se virkemidlene i sammenheng. Det er opp til partene i jordbruksforhandlingene å gjøre dette. Norsk landbruk er sammensatt og vi vil derfor beholde de virkemidlene som bidrar til å opprettholde det mangfoldige landbruket, sier Kristin Ianssen.
- Noen administrative forenklinger i forvaltninga av disse ordingene kan nok være mulig, men for bonden fungerer det stort sett bra, mener hun.

Utvalget har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som fungerer best. Partene i jordbruksforhandlingene skal ta stilling til dette videre.

- Rapporten viser at store forenklinger vil føre til store endringer i norsk landbruk. Vi må heller bruke virkemidlene til å øke den norske matproduksjonen, slik Stortinget har mål om, avslutter Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere