Vi har rundt tre prosent jordareal i Norge som brukes til matproduksjon. Og hvert år forsvinner noen dekar til utbygging fordi befolkningspresset mot byene øker.

Norges Bondelag ønsker nye løsninger på bordet, og det raskt.

– Vi trenger nye byer i dette landet.

Arkitektkontoret Snøhetta har tidligere skissert opp en ny by på Minnesund ved Eidsvoll i samarbeid med Akershus Bondelag. Vi må rett og slett tenke nytt, for det finnes areal som ikke tar matjord, sier Nils T. Bjørke til tv2.no.

Les saken her