– Plukk opp telefonen og spør om noen vil bli medlem, oppfordrer Bodhild Fjelltveit. Hun er 2. nestleder i Norges Bondelag, og ansvarlig for vervearbeidet i organisasjonen.

November er vervemåned i Bondelaget. Seinhøsten er ofte en litt roligere tid på gården, og bøndene har bedre tid til å møtes. I år er de fleste treffpunkter avlyst, også landbruksmesser. Vervearbeidet er like viktig! Det er medlemmene som er grunnlaget for alt vi gjør i Bondelaget, og lagets styrke er helt klart at vi er mange.

Bodhilds beste vervetips er altså å ringe potensielle medlemmer.

–  Det verste som kan skje, er at du får et «nei». Vervesamtalene har gitt meg mange gode samtaler. Jeg tror det også gjør at de du snakker med føler seg sett og hørt, og det kan alle ha behov for nå om dagen, sier Bodhild.

Fylkeskontorene kan gi oversikt over nye bønder i området, men husk også å spørre andre interesserte om de vil bli bondelagsmedlem. Vi er åpen for alle, bonde eller ikke! 

Som bondelagsmedlem blir du en del av et faglig og sosialt felleskap, og du får du gjennomslagskraft og muligheten til å påvirke.

Medlemsverving over hele landet

Bondelagene landet rundt har verving på planen nå i november. Sosiale medier brukes aktivt, i tillegg til telefonverving. Det er også flere fylker som holder digitale vervekurs. Ønsker du å verve, finner du tips og materiell her.

Det er mange gode grunner for å melde seg inn og for å verve nye medlemmer. Bare se her hva som er i potten for de som verver flest nye medlemmer:

  • beste lokallag med høyest medlemsvekst får kr 30.000,- til lokallagsaktivitet
  • Fylkeslaget med høyest medlemsvekst får besøk av bondelagskokk Halvar Ellingsen som vil kokkelere for fylkeslaget en kveld
  • Alle som verver er med i trekningen av et gavekort på De historiske hoteller og spisesteder
  • De ordinære vervepremiene (t-skjorte + gavekort på Felleskjøpet) gjelder som vanlig i vervemåneden
  • Fra 1. november er det gratis medlemskap ut året. nye medlemmer vil da få faktura for 2021 i forbindelse med ordinær kontingentutsending på nyåret.

Innmelding av nye medlemmer kan skje på følgende måter:

  • Gå på www.bondelaget.no/medlem velg medlemskategori og fyll inn opplysningene
  • Send inn innmeldingskort til Norges Bondelag eller fylkeskontoret (kan bestilles eller lastes ned i nettbutikken)
  • Send sms med teksten bonde <navn, telefonnummer og vervet av> til 2030, så vil vedkommende bli oppringt av noen fra bondelaget i løpet av noen dager