Venstre-leiar Trine Skei Grande besøkte leiarkonferansen til Norges Bondelag torsdag. Her flankert av leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og generalsekretær Per Skorge.

- Vi må ta vare på all jord vi kan ta vare på. Det viktigaste er at jorda blir verna og jorda blir drive, sa Venstre-leiar Trine Skei Grande til leiarkonferansen i Norges Bondelag torsdag morgon. Her deltar fylkesleiarar, organisasjonssjefar og medlemmar av representantskapet til Norges Bondelag.

Trine Skei Grande var invitert for å snakke om landbruket i det grøne skiftet, og snakka varmt om Venstre sine visjonar for norsk landbruk. Jord var eit sentralt tema i innleiinga til Grande.

Jordvern og driveplikt viktigast

-  Både når det gjeld matproduksjon og energiproduksjon kjem areal til å bli nøkkelen for å klare dei store utfordringane vi står overfor, sa Trine Skei Grande, og trekte fram dei to viktigaste landbrukspolitiske sakene for Venstre.

- Jordvern og driveplikt er dei to viktigaste sakene for Venstre innafor landbrukspolitikken. Vi er fanatiske når det gjeld jordvern. Det einaste vi vil tillate er omdisponering av matjord til jernbaneutbygging, sa Grande.

Ho inviterte Norges Bondelag til samarbeid for å sikre jorda og jordbruket sin plass i det grøne skiftet, den økonomiske omdreiinga som er venta etter at oljealderen er tilbakelagt.

- Ikkje sel jorda til bustadfelt

- Jorda blir meir verdt. Ikkje sel ho til bustadfelt, ho kjem til å bli mykje meir verd som noko anna. De kjem til å bli ei kjempeviktig næring i det grøne skiftet, sa Grande.

Venstre-leiaren fekk mange spørsmål frå deltakarne på leiarkonferansen, om Venstre sin politikk på ulike område innafor landbruket. Artikkel 19-forhandlingane, marknadsordningar, jordvernstrategi, rovdyrforliket, konsesjonsloven, kornøkonomi, små og store einingar og grøntsektoren var noko av det Grande fekk spørsmål om frå salen.