Vestfoldsgartnere vant Bedriftsutviklingsprisen 2017

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

F.v. Mat-og landbruksminister Jon Georg Dale,
F.v. mat og landbruksminister Jon Georg Dale med de alle de nominerte og divisjonsdirektør Inger Solberg fra Innovasjon Norge.

Gartneriet Bjertnæs og Hoel fra Nøtterøy i Vestfold vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2017. Prisen på 250 000 kroner ble utdelt prisvinnerne i Berlin.

-Det er klart vi er overrasket, men aller mest glade, sa Henrik Raastad-Hoel etter utdelingen. Den ble overrakt mat-og landbruksminsiter Jon Georg Dale i forbindelse med Grüne Woche.

I år var to grøntprodusenter nominert av tre nominerte. De to andre var Jone Wiig Gartneri AS fra Rogaland og Røros Rein AS fra Trøndelag.

Tenker nytt

Innovasjon Norge(IN) står bak prisen, og divisjonsdirektør Inger Solberg understreket at Bjertnæs og Hoel oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær måte.

-De driver en innovativ og nyskapende bedrift med solid økonomi, store positive ringvirkninger og en drift med vekt på miljø og bærekraft, sa Inger Solberg.

Hovedproduksjonen er isbergsalat, hjertesalat og småpotet. Potetproduksjonen deres blir spesielt framhevet i pressemeldingen fra Innovasjon Norge.

– Gjennom produktutvikling, merkevarebygging og utvikling av en landsdekkende distribusjon, har de i stor grad klart å erstatte import av småpotet med sin egen småpotet, skriver de.

Det er en suksesshistorie hvordan det Nøtterøybaserte gartneriet i løpet av kort tid tok andeler av markedet med sine småpoteter.

-Vi prøvde oss først på noen andre grønnsaker, men satset på småpotet i 2014. I dag har vi 25 prosent av markedet, forteller en tydelig stolt Henrik Raastad-Hoel.

Flere utfordringer

I takketalen vektla vinnerne betydningen av økt tilskudd til grøfting samtidig som de pekte på to utfordringer for næringen – begge adressert til mat -og landbruksminister Dale.

-Tollvernet må ivaretas eller styrkes. Og det må satset på kunnskap og rekruttering. Næringen har et alvorlig problem med å rekruttere unge, sa  Åsmund Bjertnæs.

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere