Venstre på årsmøtet 

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Terje Breivik
Terje Breivik gjestet Bondetinget.

Nestleder Terje Breivik fra Venstre besøkte Bondetinget.

Hvert år gjester partiledere årsmøtet til Norges Bondelag. De to siste årene har årsmøtet hatt besøk av Jonas Gahr Støre, Ap og Trygve Slagsvold Vedum, Sp. I år var tiden kommet til Venstre.

- Takk for at dere inngikk avtale i år. Jeg håper dere utover vil se hvor god avtalen egentlig er, sa Terje Breivik.

Han understreket at landbruket selv har bidratt til tilbudet som staten kom med, gjennom den verdiskapingen næringa står for over hele landet. Breivik trakk fram sin egen bygd, Ulvik, som eksempel. - Uten landbruket ville det ikke være så mye å vise fram selv i verdas vakreste bygd, sa Breivik.

Rom for små og store 

Breivik la til årsmøtet vekt på at Venstre er opptatt av langsiktighet i landbrukspolitikken. Han viste til at næringa framover kan forvente at Venstre vil jobbe for at virkemidlene tar hensyn til geografiske forskjeller i driftsmulighetene. Ivaretakelse av kulturlandskapet er også et område Venstre vil fokusere på.

- Dere kan også framover forvente at det skal være rom for både små og store produsenter. Det er viktig å utvikle et mangfoldig landbruk som tar i bruk alle ressursene på gården, avsluttet Terje Breivik.

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere