Foto: Statens Naturoppsyn

Som en oppfølging av Stortinget ulveforlik har rovviltnemdene vedtatt at det kan felles inntil 47 ulv til vinteren, hvorav 24 av disse befinner seg i ulvesonen. Nå fastslår Miljødirektoratet at den vedtatte lisensjakten i ulvesonen ikke truer oppnåelse av Stortingets mål for ulvebestanden som er at det skal være 4-6 ynglinger (ungekull) per år, hvorav 3 skal være helnorske.

Miljødirektoratet peker blant annet på at det har kommet ny kunnskap på bordet som viser at det er flere ulv i Norge enn tidligere forutsatt.

- Dette bør gi klima- og miljøminister Vidar Helgesen den tryggheten han trenger til å opprettholde vedtaket fra rovviltnemdene, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Frogner støtter også Miljødirektoratets anbefaling om å justere kvoten i aktuelle revir i tråd med den nye kunnskapen om antall ulv i Norge.

I sitt brev skriver Miljødirektoratet videre at de ber om at potensialet for skader på beitedyr i ulvesonen inngår som en del av departementets klagebehandling. Frogner mener at sommerens hendelser i Rendalen, hvor over 500 sau i stor grad ble tatt av ulv som vandret ut fra ulvesonen og inn i beiteområder, viser at man må vurdere skadepotensialet både i og utenfor selve ulvesonen.

- Det blir meningsløst å snakke om skadepotensialet innenfor ulvesonen, når vi vet at utfordringen er at ulven likevel vil gå ut av sonen på jakt etter mat. Vi må ta skadepotensialet i sin helhet i betraktning, og sommerens tragedie i Rendalen viser at dette er betydelig, sier Frogner.