Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ledertrio innstilles til gjenvalg.

Kristin Ianssen, 1. nestleder, Lars Petter Bartnes, leder og Brita Skallerud, 2. nestleder foreslås gjenvalgt til sine verv. Valgnemnda i Norges Bondelag har innstilt til gjenvalg av ledertrioen i Bondelaget. Lars Petter Bartnes er innstilt som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder i styret.

- Nemnda har lagt vekt på å sette sammen et styre som kan gjøre en best mulig jobb for bonden. Da handler det om å sikre bred erfaring, kontinuitet og fornying, sier leder av valgnemnda Kari Borghild Engene Løstegaard.

- Vi innstiller derfor på gjenvalg av ledelsen med Lars Petter Bartnes i spissen.

Valg av nytt styre finner sted på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 10. – 11. juni.

Nye styremedlemmer

Tidligere i år sa Trine Hasvang Vaag fra Snåsa nei til gjenvalg til styret. Valgnemnda innstiller melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt styremedlem. Røyneberg har sittet som 1. vararepresentant i to år og møtt fast i styremøtene.

Nemnda innstiller på gjenvalg av Einar Frogner, Hedmark.

- Arnstein Røyneberg kommer fra et tungt landbruksfylke som Rogaland, og representerer yngre krefter i styret. Einar Frogner representerer god erfaring og kontinuitet i styret, sier Kari Borghild Engene Løstegaard.

Valgnemnda har innstilt Nils Asle Dolmseth (Sør-Trøndelag), styremedlem i Tine, som nytt medlem i styret og Oddveig Gikling-Bjørnå som styremedlem fra Nortura (Møre og Romsdal).

Jan Gunnar Eilertsen, Nordland, Gustav Grøholt, Hedmark (Norske Felleskjøp) og Bjørn Gimming, Østfold er ikke på valg i 2015.

Nye varamedlemmer

Birte Usland er innstilt som nytt 1. varamedlem etter Røyneberg, Torbjørg Austrud, fruktbonde fra Hordaland er foreslått som nytt 2. varamedlem og Einar Myki, Hedmark innstilt som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Arne Magnus Aasen.

Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold er innstilt som ny leder av valgnemnda for et år.

Kontaktperson: Leder av valgnemnda Kari Borghild Engene Løstegaard, tel 415 00 555

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere