Utreder distriktsprofilen i virkemidlene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla og Anders Huus er Bondelagets medlemmer i gruppa som skal se på distriktsprofilen i virkemidlene.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Arbeidsgruppa er et resultat av Jordbruksoppgjøret 2012 der det også blir vist til Landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords.".

Arbeidsgruppa skal blant annet vurdere

 • Hvordan en endring i virkemidlene på best mulig måte kan bidra til at de landbruks- og matpolitiske målene nås, med vekt på målet om landbruk over hele landet.
  • I hvilken grad "distriktspolitisk virkeområde" fanger opp landbrukspolitiske utfordringer og behov med hensyn til landbruk over hele landet.
 • Alternative forslag til hvordan distriktsprofilen i de nasjonale ordningene kan gjøres tydeligere.
 • Alle aktuelle økonomiske ordninger over jordbruksavtalen.
 • Omfordelingseffekter av forslagene.
 • Forenkling av virkemidlene.

Grunnlag for oppgjøret 2013

Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2013, og inngå som grunnlag for jordbruksoppgjøret 2013. Foruten første nestleder Berit Hundåla og seniorrådgiver Anders Huus, skal arbeidsgruppa ha

 • To fra Norsk Bonde-og Småbrukarlag,
 • To fra Landbruks- og matdepartementet,
 • En fra Kommunal og regionaldepartementet,
 • En fra Miljøverndepartementet,
 • En fra Finansdepartementet,
 • En fra Fylkesmannen.

Interne referansegrupper

Sa Bondelagsstyret la grunnlaget for oppnevningen, ble det understreket god organisering av arbeidet. -Ei eller flere interne referansegrupper bør etableres, slik at arbeidet blir godt forankeret i organisasjonen, heter det

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere