Utreder distriktsprofilen i virkemidlene

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla og Anders Huus er Bondelagets medlemmer i gruppa som skal se på distriktsprofilen i virkemidlene.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Arbeidsgruppa er et resultat av Jordbruksoppgjøret 2012 der det også blir vist til Landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords.".

Arbeidsgruppa skal blant annet vurdere

 • Hvordan en endring i virkemidlene på best mulig måte kan bidra til at de landbruks- og matpolitiske målene nås, med vekt på målet om landbruk over hele landet.
  • I hvilken grad "distriktspolitisk virkeområde" fanger opp landbrukspolitiske utfordringer og behov med hensyn til landbruk over hele landet.
 • Alternative forslag til hvordan distriktsprofilen i de nasjonale ordningene kan gjøres tydeligere.
 • Alle aktuelle økonomiske ordninger over jordbruksavtalen.
 • Omfordelingseffekter av forslagene.
 • Forenkling av virkemidlene.

Grunnlag for oppgjøret 2013

Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2013, og inngå som grunnlag for jordbruksoppgjøret 2013. Foruten første nestleder Berit Hundåla og seniorrådgiver Anders Huus, skal arbeidsgruppa ha

 • To fra Norsk Bonde-og Småbrukarlag,
 • To fra Landbruks- og matdepartementet,
 • En fra Kommunal og regionaldepartementet,
 • En fra Miljøverndepartementet,
 • En fra Finansdepartementet,
 • En fra Fylkesmannen.

Interne referansegrupper

Sa Bondelagsstyret la grunnlaget for oppnevningen, ble det understreket god organisering av arbeidet. -Ei eller flere interne referansegrupper bør etableres, slik at arbeidet blir godt forankeret i organisasjonen, heter det

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere