Utenriksministeren tildeles Bondevettprisen

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelags Bondevettpris tildeles utenriksminister Espen Barth Eide for å stå på for norske interesser og norsk landbruk i tollverndebatten.

Nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, overrekker bondevettprisen til Utenriksminister Espen Barth Eide.
 

- Utenriksminister Espen Barth Eide har i møter med nordiske ministerkolleger, og gjennom opptredener i media forsvart den norske regjeringas planer om å gå fra kronetoll til prosenttoll på noen landbruksprodukter på en god og saklig måte, sier 1.nestleder Berit Hundåla i Norges Bondelag.

I dag overrakte hun årets Bondevettpris til utenriksministeren.

- Det er en utenriksministers viktigste jobb å ta vare på norske interesser. Uten en reel tollbeskyttelse ville det gitt svært alvorlige konsekvenser for norsk landbruk, sier utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelsen med diplomoverrekkelsen.

Ingen i EU kan argumentere mot vårt grep, hevder Barth Eide videre.

- Vi overoppfyller intensjonen i avtaler med EU, da det er en skeiv vekst i import. Vi importerer allerede 55% av det vi spiser og det er langt mer enn vi eksporterer til EU. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %, sier utenriksministeren.

EU og Norge har på mange måter lik landbrukspolitikk som består av subsidier og tollvern, utdyper Barth Eide.

- Rike vestlige land må ha disse virkemidlene for å kunne ha et landbruk og det er ingen ny proteksjonistisk linje vi fører, vi justerer den kun slik at den fungerer, sier Barth Eide.

Avgjørende for å øke norsk matproduksjon

- Tollendringen er avgjørende for at norske bønder skal ha mulighet til å innfri regjeringens mål om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen, understreket 1. nestleder Berit Hundåla.

Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk matproduksjon og matkultur.

Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi Kåre Willoch, VM-mester Olaf Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

Barth Eide fikk 5 års vellagret Jarlsberg som takk fra 4000 melkebønder - overrakt av Ingunn Sognnes som er styremedlem i Norges Bondelag og nestleder i Tine.

 - For å stå i debatten og forsvare norske interesser slik du har gjort, må du være en kraftkar, sa Odd Christian Stenerud da han overrakte osten Kraftkar fra Tingvollost til utenriksministeren som takk fra bønder på Vestlandet og fra alle lokalmatprodusenter.

Synne Vahl Rogn delte ut eplemost på vegne av produsenter av frukt og grønt.

Utenriksministeren fikk også pinnekjøtt på vegne av norske sauebønder, og en "Bondevenn" t-skjorte.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere