Utenriksministeren tildeles Bondevettprisen

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelags Bondevettpris tildeles utenriksminister Espen Barth Eide for å stå på for norske interesser og norsk landbruk i tollverndebatten.

Nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, overrekker bondevettprisen til Utenriksminister Espen Barth Eide.
 

- Utenriksminister Espen Barth Eide har i møter med nordiske ministerkolleger, og gjennom opptredener i media forsvart den norske regjeringas planer om å gå fra kronetoll til prosenttoll på noen landbruksprodukter på en god og saklig måte, sier 1.nestleder Berit Hundåla i Norges Bondelag.

I dag overrakte hun årets Bondevettpris til utenriksministeren.

- Det er en utenriksministers viktigste jobb å ta vare på norske interesser. Uten en reel tollbeskyttelse ville det gitt svært alvorlige konsekvenser for norsk landbruk, sier utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelsen med diplomoverrekkelsen.

Ingen i EU kan argumentere mot vårt grep, hevder Barth Eide videre.

- Vi overoppfyller intensjonen i avtaler med EU, da det er en skeiv vekst i import. Vi importerer allerede 55% av det vi spiser og det er langt mer enn vi eksporterer til EU. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %, sier utenriksministeren.

EU og Norge har på mange måter lik landbrukspolitikk som består av subsidier og tollvern, utdyper Barth Eide.

- Rike vestlige land må ha disse virkemidlene for å kunne ha et landbruk og det er ingen ny proteksjonistisk linje vi fører, vi justerer den kun slik at den fungerer, sier Barth Eide.

Avgjørende for å øke norsk matproduksjon

- Tollendringen er avgjørende for at norske bønder skal ha mulighet til å innfri regjeringens mål om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen, understreket 1. nestleder Berit Hundåla.

Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk matproduksjon og matkultur.

Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi Kåre Willoch, VM-mester Olaf Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

Barth Eide fikk 5 års vellagret Jarlsberg som takk fra 4000 melkebønder - overrakt av Ingunn Sognnes som er styremedlem i Norges Bondelag og nestleder i Tine.

 - For å stå i debatten og forsvare norske interesser slik du har gjort, må du være en kraftkar, sa Odd Christian Stenerud da han overrakte osten Kraftkar fra Tingvollost til utenriksministeren som takk fra bønder på Vestlandet og fra alle lokalmatprodusenter.

Synne Vahl Rogn delte ut eplemost på vegne av produsenter av frukt og grønt.

Utenriksministeren fikk også pinnekjøtt på vegne av norske sauebønder, og en "Bondevenn" t-skjorte.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere