I dag publiserte Budsjettnemnda for jordbruket tall som viser inntektsutviklingen i landbruket. I mars var usikkerheten for stor til å publisere tall for 2020. Nemnda legger vanligvis fram publikasjoner i juni, der effekter av jordbruksoppgjøret innarbeides. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt tallene.

Budsjettnemnda gir en prognose for inntektsveksten i landbruket på nesten 60 000 kr per årsverk fra 2019 til 2020.

- Det er bra at prognosen peker på en klar inntekstvekst, gitt den manglende inntektsutviklingen som jordbruket har opplevd de siste årene, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til tallene, sier Lars Petter Bartnes.

Det er flere årsaker til utviklingen drar i positiv retning. Produksjonsinntektene fra landbruket samlet forventes å øke med 1,1 mrd kr fra 2019 til 2020. I jordbruksoppgjøret 2019 ble tilskudd økt med over 700 mill kr. De direkte tilskuddene øker med 340 mill. Samtidig forventes kostnadene å gå ned med 560 millioner kroner. Grovfôr, energi og renter har blitt rimeligere for bonden, mens innkjøp av kraftfôr, leasing og kapitalslit vil utgjøre større kostnader enn foregående år.

- Effekten av blant annet rentenedgang og reduserte kostnader til drivstoff og energi, gir en positiv utvikling for landbruket. Det merkes når kostnadene faller, sier Bartnes.

Selv om tallene nå legges fram, er det betydelig usikkerhet knyttet til resultatene for bonden, og Bartnes er en nøktern optimist og peker framover:

- Oppgjøret i 2021 vil bli et viktig oppgjør, det er hele organisasjonen veldig tydelig på.