Regjeringens kontaktutvalg
Det ledes av statsministeren, som fra regjeringen har med seg blant andre finansministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og næringsministeren.
Fra næringslivsorganisasjonene deltar lederne i Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio, Akademikerne, Næringslivets Hovedorganisasjon, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Fiskarlag.

Etter invasjonen av Ukraina i 2022 har det kommet mange ukrainere til Norge. Dette er folk som har forlatt hjem, familie og jobb. Gimming tok til orde for at den kunnskapen som de sitter på kartlegges slik at de skal kunne bistå med sin kunnskap og arbeid inn i fellesskapet. 

Det er ingen tvil om at de som kommer til oss har viktig kompetanse som vi har bruk for i flere næringer. Kartlegging av kompetanse vil derfor være et viktig grep.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag 

Norges Bondelag har fått tilbakemelding fra sine medlemmer om at flykninger ikke ønsker ta på seg arbeid fordi de får avkorting i støtten de mottar fra NAV. Gimming løftet viktigheten av riktig og god kunnskap ut til de som ønsker ta på seg arbeid. 

– Det skal lønne seg å arbeide, og lønnen skal være høyere enn den stønaden som eventuelt kommer fra NAV. Det er derfor viktig at NAV, flykningetjenesten og vi som arbeidsgivere gir god kunnskap til de som ønsker seg inn i arbeidslivet, sa Bjørn Gimming. 

Norske Landbrukstjenester, som formidler avløsere i landbruket, opplever også problemer knyttet til nytt lovverk. De blir ansett som et rekrutteringsfirma. Gimming løftet også denne problematikken i kontaktutvalget. 

– Norske Landbrukstjenester møter utfordringer hos NAV da de regnes som et vikarbyrå. De kan ikke få lønnstilskudd dersom de ønsker å rekruttere personer som er aktuelle for en slik løsning. Norske landbrukstjenester er et samvirke, eid og styrt av bønder selv, og bør kunne få et unntak fra denne regelen, mente Gimming. 

Ødeleggelser etter uværet Hans også tema

Gimming brukte også anledningen til å snakke om de ødeleggelsene uværet Hans har påført landbruket de siste ukene. 

–Dette blir en svært krevende vekstsesong for norske bønder. Sommeren startet med en voldsom tørke som har ødelagt store avlinger. Videre har Nord-Norge også fått kjenne på tørke, og vi ser at svært mange i Troms og Finnmark melder om produksjonssvikt, sa Gimming. 

Gimming besøkte tidligere denne uken Gudbrandsdalen da det ble arrangert et møte om flommen der med berørte bønder. 

– Vi alle har fått blitt kjent med uværet Hans de siste par ukene. Det gjør et stort inntrykk å se de ødeleggelsene uværet har påført folks hjem og store landområder. Med forurenset vann som legger seg i det som skal være vårt matfat, og landbruksområder som er forurenset med trevirke, jord og avfall.