Rovdyrdebatten går høyt og lavt og i denne poden gjør vi opp status for hva som skjer både i utmarka, i Stortinget og i rettsapparatet. Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas Eng, og rovdyrjurist Karoline Hustad er med i studio.