Regjeringa la nylig fram sin stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Hvilken klimapolitikk ønsker regjeringa for norsk landbruk og hva mener Bondelaget blir viktig i Stortingets videre behandling av saken? Det får du svar på i ukas episode hvor Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, er gjest.