Melkekvotene utgjør ryggraden i markedsreguleringa for melk og sikrer spredt produksjon over hele landet. Samtidig har stigende kvotepriser og høy andel leid kvote skapt mye debatt de siste årene, og flere ber om en omfattende reform. I ukas episode spør vi om det modent for endringer melkekvoteordninga og hva som i så fall bør gjøres? Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag, er på plass for å gi svar.

 

Her finner du også mer bakgrunn: Foreslår endringer i melkekvoteordningen.