- Uakseptabelt at staten øker terskelen for utbetaling av rovdyrerstatning

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Staten erstatter stadig færre av de sauene som søkes erstattet for rovdyrtap på utmarksbeite. - Dette er i stikk i strid med regjeringserklæringen, rovdyrforliket og tingrettsdommen fra Sør-Trøndelag sier Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag.


Staten erstatter stadig færre av de sauene som søkes erstattet for rovdyrtap på utmarksbeite.

I 2006 gikk over 60. 000 sauer tapt i rovdyrområder. Av disse ble 65,3 prosent erstattet. Etter at Direktoratet for naturforvaltning i 2008 ga beskjed til fylkesmennene om å stille strengere krav om kadaverdokumentasjon til saueeierne, har andelen sau erstattet mot antall sau som søkes erstattet gått ned. I 2008 ble 59 % erstattet og i 2012 ble bare 56 % av antall rovdyrdrept sau erstattet.

Dette betyr at over en tredjedel av erstatningsreduksjonene siden 2006 skyldes at staten er blitt strengere, ikke at rovdyrene er blitt snillere. Differansen utgjør 4205 tapte, ikke erstattet sau, med en verdi for sauebøndene på om lag 9,5 millioner kroner.

- Selv om det er gledelig at antall sau som søkes erstattet for rovdyrtap går ned, er det fullstendig uakseptabelt at staten øker terskelen for utbetaling av rovdyrerstatning, sier Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag.

- Dette er stikk i strid med regjeringserklæringen, rovdyrforliket og tingrettsdommen fra Sør-Trøndelag, sier Hundåla.

En fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett stempler statens innstramming av erstatningspraksis som regelstridig, og instruerer staten til å legge mindre vekt på dokumenterte kadavre i egen besetning for å innvilge full erstatning.

- Dette må få konsekvenser for direktoratet for naturforvaltnings behandling av søknader om rovdyrerstatninger, sier Berit Hundåla.

Se totale tap, omsøkt og faktisk erstattet fra 2000-2012. (Kilde: Rovbase)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere