Trenger Norge bonden?

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nå kan du møte fjellbonden, konsulentbonden og storbonden. Alle bidrar til å utnytte ressursene og skape et landbruk for med trygg mat for alle.

- Å produsere mat samtidig som vi tar vare på kulturen og gårdsarven gir ekstra motivasjon, sier fjellbonden Mathias Snerle. Han og familien har sau og lam i Vågå, Oppland, og er en av bøndene som fronter årets kampanje.

På nettstedet bondevenn.no møter du fem utvalgte bønder fra alle deler av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens matproduksjon.

- Vi bønder er avhengige av hverandre for å produsere mest mulig mat i landet vårt. Bare slik kan vi tilby kvalitetsmat til norske forbrukere samtidig som vi opprettholder et åpent landskap og bosetting i distriktene, sier storbonden Guttorm Gudmestad som driver mangfoldig med melk, storfekjøtt og sau på Rennesøy i Rogaland.

Møt alle bøndene på bondevenn.no

Geir Skuterud, foto: Mats Olsen.En annen av bøndene er Geir Skuterud, som driver korngård på Romerike.

Å være bonde på ettermiddagen og i helgene, sammen med kontorjobben i Oslo, gir oss meningsfylte dager. Å produsere korn er ingen hobby. Vi er profesjonelle i begge våre yrker, sier konsulentbonden Skuterud.

- Vi vil fortelle historier fra det norske landbruket som viser hvor stort mangfoldet er, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. - For å produsere trygg mat til alle, trenger vi bønder av alle størrelser som bruker alle ressursene knyttet til gården. Eksemplene viser variasjonen i hva forbruker, turist og innbygger får tilbake fra landbruket enten det handler om kvalitetsmat eller landskapspleie, sier Bartnes.

 

Sparker i gang jordbruksforhandlingene

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og Lars Petter Bartnes forbereder sitt første jordbruksoppgjør som leder av Norges Bondelag. – Vi jobber for å få til en jordbruksavtale som gjør at bøndene kan produsere mer mat på en klimavennlig måte, sier Bartnes.

- Det handler om hvilket landbruk vi vil ha, og hvordan maten skal produseres for å gi forbrukerne trygge og rene råvarer slik de etterspør, sier Bartnes.

Nå lanserer Norges Bondelag kampanjen Norge trenger bonden. Vi vil vise særpreget ved det norske landbruket, og hva samfunnet får tilbake av fellesgoder. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet.

 

 

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere