Trenger Norge bonden?

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nå kan du møte fjellbonden, konsulentbonden og storbonden. Alle bidrar til å utnytte ressursene og skape et landbruk for med trygg mat for alle.

- Å produsere mat samtidig som vi tar vare på kulturen og gårdsarven gir ekstra motivasjon, sier fjellbonden Mathias Snerle. Han og familien har sau og lam i Vågå, Oppland, og er en av bøndene som fronter årets kampanje.

På nettstedet bondevenn.no møter du fem utvalgte bønder fra alle deler av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens matproduksjon.

- Vi bønder er avhengige av hverandre for å produsere mest mulig mat i landet vårt. Bare slik kan vi tilby kvalitetsmat til norske forbrukere samtidig som vi opprettholder et åpent landskap og bosetting i distriktene, sier storbonden Guttorm Gudmestad som driver mangfoldig med melk, storfekjøtt og sau på Rennesøy i Rogaland.

Møt alle bøndene på bondevenn.no

Geir Skuterud, foto: Mats Olsen.En annen av bøndene er Geir Skuterud, som driver korngård på Romerike.

Å være bonde på ettermiddagen og i helgene, sammen med kontorjobben i Oslo, gir oss meningsfylte dager. Å produsere korn er ingen hobby. Vi er profesjonelle i begge våre yrker, sier konsulentbonden Skuterud.

- Vi vil fortelle historier fra det norske landbruket som viser hvor stort mangfoldet er, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. - For å produsere trygg mat til alle, trenger vi bønder av alle størrelser som bruker alle ressursene knyttet til gården. Eksemplene viser variasjonen i hva forbruker, turist og innbygger får tilbake fra landbruket enten det handler om kvalitetsmat eller landskapspleie, sier Bartnes.

 

Sparker i gang jordbruksforhandlingene

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og Lars Petter Bartnes forbereder sitt første jordbruksoppgjør som leder av Norges Bondelag. – Vi jobber for å få til en jordbruksavtale som gjør at bøndene kan produsere mer mat på en klimavennlig måte, sier Bartnes.

- Det handler om hvilket landbruk vi vil ha, og hvordan maten skal produseres for å gi forbrukerne trygge og rene råvarer slik de etterspør, sier Bartnes.

Nå lanserer Norges Bondelag kampanjen Norge trenger bonden. Vi vil vise særpreget ved det norske landbruket, og hva samfunnet får tilbake av fellesgoder. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet.

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere