- Billig mat bør ikke være det viktigste. Når bønder blir bedt om å produsere billig, kan de ikke ta hensyn til klimaendringene, og ei heller få ei inntekt å leve av. Vi må balansere dette, og ta i bruk ny teknologi slik at vi kan bremse klimaendringene og la etterkommerne våre bruke jorda, slår Evelyn Nguleka fast.

Den zambiske bonden og veterinæren er i Norge denne uka. Hun leder World Farmers’ Organisation, og deltar på Trondheim Conference on Biodiversity. I går innledet hun på et møte i Landbrukets Hus.

- Å produsere mer mat på en klimavennlig måte er tidkrevende. Landbruket møter stadig krav om økt effektivitet, men bøndene må få inntekt av jobben som gjøres. Vi trenger innovasjon og å ta i bruk ny teknologi, sier Evelyn Nguleka.

Verdens befolkning øker, og FN anslår at vi vil trenge 60% mer mat innen 2050. – Vi må bruke den maten vi produserer bedre, og starte med å redusere matsvinn. Det kastes mye mat verden over, men problemene med matsvinn er ulike i industriland og utviklingsland. I utviklingsland må vi se på hvordan maten transporteres, og foredling slik produktenes liv kan forlenges, mener Nguleka, og slår fast at uten utvikling av verdikjeden er vår innovasjon og produksjon forgjeves. Hvordan kan vi øke verdien av produktene våre slik at vi kan fø flere med maten som allerede produseres, spør hun retorisk.

Snakker for bøndene

- Samme hvor langt fra hverandre vi er og hvor ulikt landbruk vi driver, er vi alle bønder. Også bøndene i Norge har mange av de samme utfordringene som i Zambia. Vi har det samme engasjement, sier Nguleka.

- Evelyn snakker for bøndene, ikke om dem. Det er viktig for Norge å være del av den internasjonale bondesamarbeidet og møte andre bønder. Utfordringene for bønder er de samme, om bøndene produserer for eksport, eget marked, er små eller store. Utfordringene er klima, rett til å eie eget land og rekruttering, sier Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag og ansvarlig for internasjonalt samarbeid.

Nguleka ble valgt til president i World Farmers` Organisation i 2015. Hun er selv veterinær og bonde, og leder for Zambia National Farmers’ Union. Rundt 80 bonde- og samvirkeorganisasjoner fra ca 50 land i alle verdensdeler er medlemmer i WFO. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer.