- Trenger innovasjon for å møte klimaendringer og behov for mer mat

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen for verdens bønder, Evelyn Nguleka gjester Norge denne uka.

- Billig mat bør ikke være det viktigste. Når bønder blir bedt om å produsere billig, kan de ikke ta hensyn til klimaendringene, og ei heller få ei inntekt å leve av. Vi må balansere dette, og ta i bruk ny teknologi slik at vi kan bremse klimaendringene og la etterkommerne våre bruke jorda, slår Evelyn Nguleka fast.

Den zambiske bonden og veterinæren er i Norge denne uka. Hun leder World Farmers’ Organisation, og deltar på Trondheim Conference on Biodiversity. I går innledet hun på et møte i Landbrukets Hus.

- Å produsere mer mat på en klimavennlig måte er tidkrevende. Landbruket møter stadig krav om økt effektivitet, men bøndene må få inntekt av jobben som gjøres. Vi trenger innovasjon og å ta i bruk ny teknologi, sier Evelyn Nguleka.

Verdens befolkning øker, og FN anslår at vi vil trenge 60% mer mat innen 2050. – Vi må bruke den maten vi produserer bedre, og starte med å redusere matsvinn. Det kastes mye mat verden over, men problemene med matsvinn er ulike i industriland og utviklingsland. I utviklingsland må vi se på hvordan maten transporteres, og foredling slik produktenes liv kan forlenges, mener Nguleka, og slår fast at uten utvikling av verdikjeden er vår innovasjon og produksjon forgjeves. Hvordan kan vi øke verdien av produktene våre slik at vi kan fø flere med maten som allerede produseres, spør hun retorisk.

Snakker for bøndene

- Samme hvor langt fra hverandre vi er og hvor ulikt landbruk vi driver, er vi alle bønder. Også bøndene i Norge har mange av de samme utfordringene som i Zambia. Vi har det samme engasjement, sier Nguleka.

- Evelyn snakker for bøndene, ikke om dem. Det er viktig for Norge å være del av den internasjonale bondesamarbeidet og møte andre bønder. Utfordringene for bønder er de samme, om bøndene produserer for eksport, eget marked, er små eller store. Utfordringene er klima, rett til å eie eget land og rekruttering, sier Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag og ansvarlig for internasjonalt samarbeid.

Nguleka ble valgt til president i World Farmers` Organisation i 2015. Hun er selv veterinær og bonde, og leder for Zambia National Farmers’ Union. Rundt 80 bonde- og samvirkeorganisasjoner fra ca 50 land i alle verdensdeler er medlemmer i WFO. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere