Toppmøte om landbrukspolitikk

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Dale og Bartnes møtes til duell

Det er duket for et toppmøte om framtidas landbruk når landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) torsdag kommer til Inderøy og Nord-Trøndelag. Der skal han møte bondelagsleder Lars Petter Bartnes og en rekke toppolitikere til debatt.

Debattmøtet i Akset, Inderøys nye kultur- og skolebygg, er åpent for alle. Tema er den nye stortingsmeldinga om jordbruk som regjeringa la fram før jul. Jordbruksoppgjøret og høstens valg vil også bli tema.

Dette er eneste møte i Trøndelag hvor landbruks- og matministeren stiller til debatt om jordbruksmeldinga.

Plass til 400

- Vi regner med fullsatt sal, og den har plass til 400 mennesker, sier leder John Halvor Berg i Inderøy Bondelag, som er arrangør sammen med Nord-Trøndelag Bondelag.

Inderøy har tradisjon for å arrangere store landbruksmøter. Før forrige jordbruksmelding ble lagt fram, var det også stormøte på Inderøy. Men daværende landbruks- og matminister Lars Peder Brekk falt og brakk foten rett før møtet, og hans politiske rådgiver måtte steppe inn.

- Vi regner med at Dale unngår beinbrudd og at han kommer seg fram til Inderøy, sier John Halvor Berg.

Dale blir for øvrig den første statsråden som besøker det nye kultur- og skolebygget Akset - et naturlig navn på et hus i landbrukskommunen Inderøy.

Toppolitikere kommer

Jon Georg Dale og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag blir hovedinnledere på møtet. Men det kommer flere toppolitikere til debatten:

  • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • André N. Skjelstad, stortingsrepresentant, Venstre
  • Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant, Høyre
  • Geir Pollestad, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Pollestad er leder og Gundersen medlem av næringskomiteen, som skal behandle jordbruksmeldinga og legge fram sin innstilling til Stortinget.

Debattleder blir Erik Waatland, tidligere journalist i Trønder-Avisa, nå journalist i Medier24 i Oslo.

Viktig for Inderøy

John Halvor Berg sier det er naturlig å ha et slikt stormøte i Inderøy. Landbruk er utrolig viktig for kommunen.

Alle brikkene er på plass før torsdagens debattmøte i Akset, der Bondelaget inviterer til debatt. Fra venstre: leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, Øystein Hellberg, Inderøy Bondelag, Leif Hjulstad, Nord-Trøndelag Bondelag, John Halvor Berg, leder Inderøy Bondelag og Anne Marit Igelsrud, Nord-Trøndelag Bondelag.

- Alle har nærhet til landbruket, og engasjementet for levende bygder og kulturlandskap er sterkt i Inderøy, sier John Halvor Berg.

- Hvilke forventninger har du til møtet?
- Jeg ønsker å gi signal om at vi fortsatt skal ha et variert, norsk landbruk der det er plass for alle. Vi ønsker et landbruk over hele landet, og at vi får utnyttet alle ressursene. Det må legges opp en politikk slik at vi kan tilpasse drifta til ressursgrunnlaget på eget bruk. Vi må produsere mest mulig kvalitetsmat og sjølprodusert mat, sier John Halvor Berg.

Ønsker politisk signal

Han ønsker å få signal fra regjeringa og de øvrige politiske parti om at de ønsker det samme.

Berg er også opptatt av at regjeringa ikke må fjerne tidligpensjonsordninga. Den er viktig for at de unge skal slippe til. Uten rekruttering dør vi ut, påpeker han.

- Vi vil gjerne fortelle landbruksministeren og de andre politikerne hvor skoen trykker i trøndersk landbruk, og hvor mange som er avhengige av landbruket. Det er utrolig mange arbeidsplasser som genereres av landbruket i Trøndelag, sier John Halvor Berg.

Programmet for kvelden ser slik ut:

17.00    Velkommen v/ Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag
17.10    Innlegg v/ Jon Georg Dale, Frp
17.30    Innlegg v/ Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag
17.50    Innlegg v/Ingvild Kjerkol, Ap
17.55    Innlegg v/ André N. Skjelstad, V
18.00    Innlegg v/ Gunnar Gundersen, H
18.05    Innlegg v/ Geir Pollestad, Sp
18.10    Pause med omrigg av scenen og enkel servering
18.35    Debatt
19.40    Oppsummering
19.50    Slutt og avreise

Det er ventet storinnrykk til Inderøy torsdag, og det settes opp busser fra både nord og sør.

Bussen fra Namsskogan går om Overhalla og Namsos, og har følgende avgangstider: Brekkvasselv kl. 1300, Trones kl. 1315, Harran kro 1345, Grong vertshus 1400, Overhalla, Statoil 1425, Skage Par 1435, Namsos ABC ca 1450, Namdalseid, Korsen ca 1530, Asp 1550.

Påmelding til bussen sendes til anne.marit.igelsrud@bondelaget.no med informasjon om antall og påstigningssted.

Buss fra Hegra og Stjørdal starter fra Hegra Sparebank kl. 14.50, Shell Stjørdal kl. 15.00, Skatval kirke kl. 15.10, Aasen Coop kl. 15.30, Gråmyra kl. 15.50 og Shell, Vinne kl. 16.10. Retur etter møtet.

Her er det ingen påmelding, bare å møte opp på stoppestedene for å bli med bussen til Inderøy.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere