To nye fylkesledere i Bondelaget

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Alle fylkeslaga i Bondelaget har nå avholdt årsmøte. I Oppland og Troms ble det valgt nye fylkesledere. Kristina Hegge overtar etter Trond Ellingsbø i Oppland. Hegge driver med sau på Biri og har to års fartstid i fylkesstyret.

- Landbruket i Oppland er prega av mangfold, både med tanke på variert størrelse og ulike typer produksjon. Vi er avhengige av en landbrukspolitikk som balanserer mellom ulike hensyn, det håper jeg å kunne bidra til i mitt verv som fylkesleder, sier Hegge.

Svein Olav Thomassen overtar som leder etter Asgeir Slåttnes. Thomassen er melkebonde i Kvænangen og tidligere nestleder i fylkeslaget.

- Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven. Landbruket i Troms har vekstpotensial, og jeg er blant annet opptatt av å fortsette arbeidet med en større satsing på distriktene og de små og mellomstore gårdsbrukene for å få økt matproduksjonen i fylket, sier Thomassen.

Hordaland Bondelag valgte Ketil Mehl som ny leder. Mehl har vært fungerende leder i fylkeslaget siden juni 2017, etter at daværende fylkesleder Frøydis Haugen ble valgt til 2. nestleder i Norges Bondelag.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere