Alle fylkeslaga i Bondelaget har nå avholdt årsmøte. I Oppland og Troms ble det valgt nye fylkesledere. Kristina Hegge overtar etter Trond Ellingsbø i Oppland. Hegge driver med sau på Biri og har to års fartstid i fylkesstyret.

- Landbruket i Oppland er prega av mangfold, både med tanke på variert størrelse og ulike typer produksjon. Vi er avhengige av en landbrukspolitikk som balanserer mellom ulike hensyn, det håper jeg å kunne bidra til i mitt verv som fylkesleder, sier Hegge.

Svein Olav Thomassen overtar som leder etter Asgeir Slåttnes. Thomassen er melkebonde i Kvænangen og tidligere nestleder i fylkeslaget.

- Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven. Landbruket i Troms har vekstpotensial, og jeg er blant annet opptatt av å fortsette arbeidet med en større satsing på distriktene og de små og mellomstore gårdsbrukene for å få økt matproduksjonen i fylket, sier Thomassen.

Hordaland Bondelag valgte Ketil Mehl som ny leder. Mehl har vært fungerende leder i fylkeslaget siden juni 2017, etter at daværende fylkesleder Frøydis Haugen ble valgt til 2. nestleder i Norges Bondelag.