Vårt fokus framover
Vi vil jobbe hardt for at politikken de neste fire årene skal bidra til økt framtidstro, inntekt og fortsatt landbruk landet rundt.

I gårsdagens Stortingsvalg ble det flertall for et rødgrønt skifte i norsk politikk etter åtte år med borgerlig styre.

Resultatet betyr at det er mulig med en snuoperasjon og få endret retningen for norsk landbruk. En flertallsregjering må sørge for at det blir mulig for bonden å fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Inntektsløft og norske ressurser

– Vi skal utvikle et landbruk som bruker mer norske ressurser, som drives i pakt med naturen og som sørger for en større verdiskaping som også kommer samfunnet til gode. Da må ny regjering ta grep for framtidas bonde, og gi et inntektsløft og ei satsing som setter næringa i stand til å møte et endret klima, påpeker Gimming.

Muligheter over hele landet

Valget viser at Arbeiderpartiet er landets største parti og framgang for Sp, Rødt og SV. Alle partiene representerer en annen kurs i landbrukspolitikken. 

– Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk. Velgerne har gitt klar beskjed om at de ønsker en annen retning for landbruket, med et mangfold landet rundt. Vi skal jobbe hardt for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de fire neste årene, sier Gimming.