Mathallen Vulkan blir stedet for Mat og landbruk 2013, illustrasjonsfoto: marthe Haugdal.Målet for konferansen er å være en møteplass for å diskutere felles strategiske utfordringer og aktuelle problemstillinger i norsk landbruk. Programmet er innholdsrikt og spennende.

Matproduksjon i nord og sør

Første dag skal Elisabeth Atangana, President i PROPAC (sentralafrikansk bondeorganisasjon), president i PanAfrican Farmers Organisation og FAOs spesialambassadør for kooperativ snakke om betydningen av matproduksjon i nord og sør.

Mat i et globalt perspektiv

Marcela Villarreal, Acting Director, Office for Communication, Partnerships and Advocacy i FAO skal snakke om maten i et globalt persektiv: From the global perspective ; Status and challenges of food security.

Nils Vagstad, forskningsdirektør Bioforsk og leder av Landbruk og matministerens ekspertutvalg for korn tar for seg norsk matproduksjon, men vektlegging på miljø, klima og bærekraft.

Forbrukertrender og framtidas matproduksjon

Mats-Eric Nilsson, journalist og forfatter skal snakke om forbrukertrender. Men politisk redaktør i aftenposten Harald Stanghelle skal holde innlegg om Framtidas matproduksjon.

Vi starter valgåret

På dag nummer to starter valgåret. Sveinung Svebestad, styreleder Norsk Landbrukssamvirke, skal holde foredrag om Landbrukets samfunnsbidrag.

Ap og LO om landbruket

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger fram regjeringens syn på norsk landbruk med tittelen: Landbrukets bidrag for sysselsetting og bosetning i hele landet.

Nestleder i LO, Gerd Kristiansen, skal snakke om Matindustrien som betydelig verdiskaper i Norge. Og utviklingsmuligheter for norsk vareproduksjon.

Det vil bli en poitisk debatt med temaet: Hvordan vil distrikts-Norge se ut om 10 år?
Her vil politikere som skal ta anvar til høsten delta sammen med gamle ringrever som Lars Sponheim og Åslaug Haga.

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK vil holde innlegg om distriktenes og landbrukets plass i valgkampen.

Program og påmelding (frist 20. desember)

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke