Støre: Landbruket blåser liv i hele landet vårt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) slo tydelig ring om den norske landbruksmodellen da han gjestet Norges Bondelag sitt årsmøte.

- Politikk handler ikke bare om å fornye hele tiden, men å videreføre det som virker. Den norske landbruksmodellen er unik og har lagt grunnlaget for at vi har matproduksjonen over hele landet vårt i dag, sa Støre.

Partilederen pekte på at en aktiv landbrukspolitikk ikke bare er nødvendig for å sikre norsk matproduksjon, men også avgjørende for bosetting og verdiskaping over hele landet.

- Vi kåres til verdens beste land blant annet fordi vi har klart å ta hele landet i bruk. Landbruket er med å blåse liv i hele landet vårt. Men det har ikke kommet av seg selv, det er valg, og et resultat av politikk og hardt arbeid. sa Støre.

- Det finnes en norsk modell for jordbruket med årlige jordbruksforhandlinger, eiendomsregulering, importvern og markedsordninger. Det er en modell som virker og har skapt et levedyktig landbruk i Norge, sa Støre, med en klar adresse til den sittende regjering.

Støre ga uttrykk for bekymring over regjeringens politikk for mindre mangfold i landbruket og økt sentralisering. Han pekte på at de siste årene har vist at regjeringen står alene om landbrukspolitikken sin, men advarte likevel om konsekvensene hvis en blåblå regjering skulle bli gjenvalgt i 2017.

- Jeg håper at vi etter 2017 får et regjeringsskifte og kommer i en situasjon hvor Stortingets flertall er enige i regjeringens landbrukspolitikk. Da vil den få mye mer kraft og positiv giv for landbruket.

Klimasmart landbruk krever samarbeid

Støre benyttet anledningen til å oppfordre til klimainnsats i landbruket, men advarte mot å gjøre dette på en måte som går på bekostning av norsk matproduksjon. Han pekte videre på at statsminister Erna Solberg i debatt nylig tok til orde for å redusere klimagassutslippene i næringen ved å kutte i overføringene til landbruket.

- Matproduksjonen må opp, ikke ned. Jeg mener landbruket er en del av klimaløsningen, men dette krever at vi i samarbeid tilrettelegger for et enda mer klimasmart landbruk.

Begrenset tro på TTIP-enighet

Støre sa at han fortsatt mente det var mulig å finne fram til handelsløsninger som både beskytter vår egen matproduksjon og sikrer handel mellom land.

- Jeg mener fortsatt at vår evne til å beskytte egen matproduksjon med importvern hadde vært langt mer utsatt hvis vi ikke hadde hatt avtaler som regulerer nettopp dette, sa Støre.

Han uttrykte imidlertid begrenset tro på enighet i TTIP-forhandlingene.

- At vi skal få importert mat inn på norske markedet med en medisinbruk og en dyrevelferd som vi ikke kan forsvare, det har jeg vanskelig for å tro på at kommer til å skje, sa Støre.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere